Styret 2017

Protokoll fra Senior Norge – Østfolds styremøte 29.11.2017

Senior Norge – Østfold avholdt styremøte på Tune Bibliotek den 29. november. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Jan Arne Falla, Bodil Bø Karlsen, Bjørg Nilsen, Jan Riis, Per Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møte.

Temamøte på Mysen 1. november

Det var vårt første møte i Indre Østfold. Det ble et vellykket møte. Vi hadde foredragsholdere fra Senior Norge som orienterte om Seniorsaken og foreningens virksomhet. Lederen for Senior Norge – Østfold orienterte om fylkeslagets virksomhet. Vi hadde en godt besatt sal med interesserte deltagere. Det ble gitt uttrykk for ønske om flere møter i Indre Østfold. Vi fikk både forhåndsomtale i Smaalenenes Avis og omtale etter møtet!

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen består av Per Arne Polsrød og Jan Arne Falla. Valgkomiteen skal frem til årsmøte i mars 2018 komme frem med forslag til nytt styre. Alle i det nåværende styre som er på valg, bekreftet under møtet at de tar gjenvalg.

Ved søking etter kandidater for ledige plasser i styret, skal valgkomiteen mellom annet ta hensyn til kjønnsmessig balanse, representasjon pr. geografisk område, og datakunnskap (må være på nett). Det kan være en fordel å få inn nye medlemmer av styret som gir en foryngelse av styret. Valgkomiteen får tildelt medlemsregister som arbeidsgrunnlag.

Valgkomiteen informerer styret om sitt arbeid umiddelbart etter nyttår.

Seniorsaken Østfold sine utfordringer i 2018

Arbeide for å utvikle bedre kontakt med medlemmene i alle deler av fylket, gjennom temamøter, nettsiden og media. Arrangere temamøter i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Indre Østfold. Det settes opp en plan for dette.

Vi skal utnytte de meget gode muligheter nettsiden gir for å komme ut med informasjon til det brede publikum i Østfold. Vi regner med en frekvens på mer enn 50.000 besøk pr. år.

Vi skal fortsette med å få inn møtereferater og debattinnlegg i Østfoldavisene.

Seniorsaken Østfold skifter navn til «Senior Norge». Det blir vårt ansvar å promotere det nye navnet i Østfold. Merkevarebygging er en meget krevende oppgave – krever kontinuerlig innsats over lengre tid – 2018 blir det første året.

Økonomi

Inntjeningen er bedret og likviditeten er god. Bedret inntjening muliggjør utvikling av virksomheten, først og fremst det som gjelder temamøtene.

Grasrotandelen

Det ser ut til at vi ikke greier å skaffe oss flere spillere. De 28 vi nå har, vil gi oss en årsinntekt på ca. kr. 8.700. Vi takker og bukker for det vi får. Alle monner drar!

Salg av boligalarmer

Vårt samarbeid med Østfold Sikkerhetsservice har så langt gitt oss 3 salg og kr. 1.500 inn i kassa. Vi må kunne oppnå mer.

Den medlemsfordel som tilbys, skulle kunne gi adskillig flere salg av boligalarmer enn vi har oppnådd så langt. Et medlem som nylig byttet alarm, sparte kr. 2.000,-. Det må jo være noen kroner å ta med seg for noen og enhver.

Nettsiden vår

Målet vårt er å komme ut med informasjon om Senior Norge og vår virksomhet til det brede publikum i Østfold. Vi driver nettsiden som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Vårt konsept er meget godt mottatt og har en sterk økning i besøkene. Vel 50.000 besøk er et realistisk tall for året som kommer.

Nettsiden er vår viktigste inntektskilde gjennom salg av annonseplasser.

Seniortrening

Det er uomtvistelig fastslått at eldre er tjent med fysisk trening.  De eldre har like meget nøtte av trening som de yngre. Det er aldri for sent å begynne å trene. Senior Norge – Østfold trener nå på Family Sports Club i Fredrikstad. Vi har skrevet om dette på vår nettside. Det kommer flere reportasjer etter hvert.

Målet er å få flere seniorer opp av sofaen og inn i treningslokalet.

Kommende temamøter

Sesongavslutningsmøte avholdes i Sangerhuset, Storgaten 21, 1723 Sarpsborg den 6. desember kl. 12:00 – 14:00.

Vi kommer til å avholde møter i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Mysen i året som kommer.

Vi satser på å øke besøkstallet betydelig ved å utvikle kvaliteten på temamøtene og gjennom å dele møteinnbydelsene på vår nettside på Facebook. Forutsetter et engasjement fra våre medlemmer.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter