REFERAT FRA STYREMØTE 22. februar 2017

Til stede          : Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Bjørg Sten-Nilsen, Finn Åsmund Johnsbråten

Årsmøte onsdag 1. mars 2017

Styret gjennomgikk den dokumentasjon som skal legges ut på årsmøtet.

Det aller meste er på plass. Vi mangler avsluttet regnskap og innstilling fra valgkomiteen vedrørende valg av nye styremedlemmer. Dette kommer på plass i løpet av noen få dager.

Arne Vestergaard Larsen tar hånd om dette.

For øvrig fordelte vi oppgaver som følger:

Innledning til møtet                           Finn Åsmund Johnsbråten

Møteleder                                         Arne Vestergaard Larsen

Skriving av protokoll                         Per-Arne Polsrød

Undertegne protokoll                        Alfhild Lehne og Einar Grandahl

Det foreligger ikke forslag til ny valgkomité. Om det ikke skulle komme opp forslag fra årsmøtet, ber styret om fullmakt til å finne kandidater og etablere ny valgkomité.

Arne Vestergaard Larsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten foreslås som delegater til Seniorsakens årsmøte 22. mai 2017. Egil Roger Petersen er reserve

Den likvide situasjonen er tilfredsstillende.

Foreningen har behov for å øke inntjeningen for å kunne utvikle sin virksomhet. Styret vil se på mulighetene til å øke inntjeningen gjennom flere grasrotandeler. Inntjeningen på 27 grasrotandeler foreningen nå har, ligger på nivå kr. 9.000 pr. år. En økning til 43 grasrotandeler vil gi en årsinntekt på kr. 15.000. Det kan være et realistisk mål.

Hjemmesiden er foreningens medlemsavis og samtidig en ukeavis med senior og pensjonistnyheter fra hele Østfold. Vi har lykkes meget bra med hjemmesiden og ligger nå på en besøksfrekvens på 20.000 pr. år. Men vi vil meget lenger. Det er ca. 60 -70.000 pensjonister i Østfold.

Seniorsaken Østfold engasjerer seg i en kampanje fram mot stortingsvalget. Motto: “Flere seniorer inn på Stortinget”.

Styret gjennomgikk avslutningsvis sjekklisten for Årsmøtet 2017.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...