REFERAT FRA STYREMØTE 29.03.2017

Til stede: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Bjørg Sten Nilsen, Jan Riis, Jan Arne Falla, Bodil Bø Karlsen og Finn Åsmund Johnsbråten

Møtet ble ledet av Finn Åsmund Johnsbråten

Dette var det første møtet med det nyvalgte styre etter årsmøtet. Møtet ble åpnet ved at de nye og gamle styremedlemmene presenterte seg.

Det nye styret er fotografert og presentert på vår hjemmeside. De nye styremedlemmene Roger Kristoffersen og Bodil Bø Karlsen, og Jan Arne Falla vil bli presentert separat på hjemmesiden under «Aktuell profil».

Det nye styret har fått en sammensetning som legger godt grunnlag for utvikling av Seniorsaken Østfold. Vi har bedret kvinneandelen i styret samtidig som vi har fått en bedre geografisk spredning ved at vi har fått et nytt styremedlem fra Fredrikstad og ikke minst at vi har fått et styremedlem fra Indre Østfold. De nye styremedlemmene har med seg mye erfaring og forskjellig viktig kompetanse som vi trenger. Vi har tatt et godt skritt fremover!

Lederen ga en kort informasjon fra ledermøte i Seniorsaken 20. mars. Seniorsaken har under utarbeidelse et strategidokument som skal klargjør foreningens formål og peke ut veien videre. Dokumentet vil gi oss et godt arbeidsgrunnlag. Dette blir sannsynligvis presentert under Seniorsakens årsmøte 22. mai.

Styret ble gitt noen oppdrag av årsmøte. Disse ble gjennomgått. Noen av oppgavene ble løst, de andre tas etter hvert:

 • Styret skal velge nestleder blant styrets medlemmer. Tas på neste styremøte.
 • Tas på neste styremøte
 • Helse og omsorg. Tas på neste styremøte
 • Roger Kristoffersen ble valgt til «juridisk veileder»
 • Skrivekomite/nettansvarlig Arne Vestergaard Larsen/Finn Åsmund Johnsbråten
 • Velge ny valgkomite. Dette har vi noe tid på, tas etter hvert

Så ble kritiske funksjoner gjennomgått for å sikre at ansvar for disse er klart plassert.

 • Medlemsregister/status/utvikling Arne Vestergaard Larsen
 • Medlemsverving Finn Åsmund Johnsbråten
 • Kasse/bank/regnskap Bjørg Sten-Nilsen
 • Inntekter Finn Åsmund Johnsbråten
 • Kontakt Brønnøysund Arne Vestergaard Larsen

Foreningen har tre inntektskilder: medlemstilskudd fra Seniorsaken, salg av lodd, kaffe/vafler og inntekter fra Grasrotandelen. Seniorsaken Østfold har som mål å øke sine inntekter. Målet er å oppnå en mindre avhengighet av medlemstilskuddet fra Seniorsaken og deretter å øke sin økonomiske kapasitet for å gi grunnlag for en videre utvikling av foreningen.

Grasrotandelen gir store inntektsmuligheter. Våre tiltak i fjor har vært en betinget suksess.

Vi har 27 grasrotandeler som gir oss en årsinntekt på ca.kr. 8.500,- Dette er en velkommen inntekt, men vi må kunne komme langt videre. Et kortsiktig mål er at vi skal hente inn 5 nye grasrotandeler, slik at årsinntekten passerer kr. 10.000,- som det er budsjettert med.

Styremedlemmene tar et spesielt ansvar ved å gå gjennom venne- og bekjentskapskrets, familie og kollegaer, for å se om det her er ledige grasrotandeler som kan gis til Seniorsaken Østfold. Vår erfaring er at det er gjennom de nærmest hvor mulighetene til nye grasrotandeler er størst. Kr. 10.000,- er ikke noe sluttmål, men vi får ta en ting av gangen. Vi skal meget lenger.

Norsk tipping oppgir at bare halvparten av grasrotandelene er disponert!

Hjemmesiden vår er vår medlemsavis samtidig som den er en ukeavis som skal være et forum for alle seniorer og pensjonister i hele Østfold Fylke. Besøksstatistikken viser at vårt produkt har en god aksept. I 2015 hadde vi 6.995 besøk, i 2016 hadde vi 12.714 og i 2017 ligger så langt på et nivå som vil gi oss 25.000 besøk. Utviklingen er formidabel – og vi vil fortsette.

Vi har nå et besøkstall som kan gjøre vår hjemmeside interessant for annonsører. Vi er i ferd med å tilpasse hjemmesiden for å gi plass for annonser. Deretter vil vi kartlegge mulige annonsører og etter hvert kontakte de vi vil prioritere. Dette kan bli vår viktigste inntektskilde.

Vi kan tilby en interessant målgruppe, godt synlig annonseplasser i en vel besøkt ukeavis, og visning av annonsene hver uke – 52 ganger i året!

Under møtet ble muligheten for aktiviteter i Indre Østfold vurdert. Dette vil kunne bli aktuelt etter hvert som vi får styrket medlemsgrunnlaget.

Vi så også på muligheten for å ha spørsmålet om eldreombud i kommunene som tema på et av våre møter i annet halvår.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...