ROPER VI HØYT NOK?

Det å oppnå oppmerksomhet er ikke alltid så enkelt fordi det er så mange som konkurrerer om nettopp oppmerksomhet. Vi blir kontinuerlig teppebombet med forskjellig info fra alle mulige hold – mer enn vi greier å ta til oss.

Da blir det lett slik at de som roper høyest vinner fram.

Seniororganisasjonene opplever alt for ofte at de taler for døve ører, at de ikke får gehør for sine synspunkter og at de ikke vinner frem med sine saker. Saklighet og logiske fremstillinger hjelper ikke.

Er det på tide at seniororganisasjonene tar denne realitet inn over seg, skjerper sine stemmer og skrur opp volumet. Burde seniororganisasjonene i større grad fremstå som kamporganisasjoner? Det å være den «snille i klasse», gir ikke uttellinger.

Uten endringer vil de eldre stadig måtte finne seg i urimeligheter påført dem av 35-åringene i departementene. Det er i høy grad de som legger premissene.

Eldrerådet i Vestby kommune opplever at de ikke blir hørt. Vi gjengir noen avsnitt fra et innlegg i Moss Avis den 20. april:

«Eldrerådet i Vestby synger ut

VI ELDRE MÅ BLI HØRT!      
  • Vi eldre må få være med å utforme kommunens fremtid, ellers starter vi en gerilja, sier eldrerådets leder Erik Såheim til Vestby Avis

AV ÅSMUND LØVDAL

Trusselen om en geriljakrig ble sagt på spøk, men Såheim er helt alvorlig når han legger frem krav fra Eldrerådet om at eldre skal få større innflytelse og at kommunene må utvikle et bedre tilbud til pensjonistene.

-Vi er ikke fornøyde med hvordan eldrerådet fungerer. Vi skriver uttalelser og gir innspill til forskjellige prosesser i kommunen, men får aldri noe svar. Vi synes også at politikken og planene for utviklingen av kommunen reflekterer hele bredden blant de eldre. Eldrepolitikk er mye mer enn bare sykehjemsplasser, sier Såheim.

Er en ressurs

Eldrerådet mener de eldre har mye å bidra med og er en ressurs for samfunnet.

-Vi er mange spreke oppegående eldre. Kommunen må ta oss med i planleggingen, vi er jo ikke stivnet i hodet, sier Inger Fredriksen».

SENIORSAKEN ØSTFOLD synes Erik Såheims trussel om å starte en gerilja, er betimelig. Skal seniororganisasjonene vinne troverdighet og få gjennomslag for sine saker må de i konkurransen om oppmerksomhet snakke med meget høyere stemme. De må tillate seg å provosere så meget at de får motforestillinger og at de skaper debatt.

Fra tid til annen burde seniororganisasjonene også vise at de kan ha pigger!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...