Seier for Senior Norge – «Slippen din» tilbake i posten!

Christin EngelstadSenior Norge Østfold gratulerer sine venner på hovedkontoret i Oslo ved at lønnsslippen fra NAV kommer tilbake i posten. En spesiell hilsen til kommunikasjonssjef Christin Engelstad som har frontet oss i møte med myndigheter og media!

Senior Norge var «først på denne ballen»!

En av Senior Norges hovedoppgaver er å forhindre diskriminering av eldre. Beslutningen om å trekke slippen tilbake og henvise alle til informasjon til nett, er et stygt eksempel på slik diskriminering. Det er til de grader hensynsløst og arrogant uten videre å sette alle ikke-digitale på sidelinjen – det skal være i alt 300.000 av dem.

Vi tror det er «35-åringene» i departementene som ut i fra sine forutsetningene også denne gang har lagt premissene for pensjonistene, uten tanke på at deres forutsetninger er annerledes enn sine egne.

-Når beslutningen om å trekke «slippen din» tilbake først var tatt, gikk det fort prestisje i det! Myndighetene har hittil ikke vært villige til å ta til seg selv de klareste argumenter for å gjøre om vedtaket.

Imidlertid har flere av pensjonistorganisasjonene kommet på banen og har sammen holdt presset mot myndighetene oppe. I forbindelse med statsbudsjettet blir vedtaket om å trekke «slippen din» tilbake, nå omgjort!

Dette er et godt eksempel på at pensjonistene kan samarbeide og at de sammen kan oppnå resultater som ingen ville greidd alene!

Vi gjengir i det følgende fra ABC Nyheter den 30. november:

«Fra og med 1. juli neste år kan vi få pensjonsslippen tilbake i postkassa!

-Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse. For mange er det ikke noe problem at slippen ikke sendes i posten, men andre føler seg på siden av samfunnet fordi de ikke mestrer den digitale utvikling, sier Krf’s Steinar Reiten til NTB.

Det var opprinnelig Senterpartiet som fremmet representantforslaget som torsdag behandles i Stortinget, men det er Krf’s løse forslag til saken som vil få flertall. Forskjellen mellom de to er datoen. Mens Sp ville gjeninnføre slippen alt fra nyttår, måtte KrF av hensyn til budsjettforliket skyve på datoen til 1. juli.

-Da er revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og vi varsler nå at vi vil bruke noe av handlingsrommet vårt i disse forhandlingene på plass, sier Reiten.»

I denne saken, som i andre, opplever pensjonistene å være umyndiggjort. Det er hele tiden de yngre generasjoner som fatter beslutninger på vegne av pensjonistene. Nær 900.000 pensjonister er nærmest uten representasjon i styrende organer. Bare 2 pensjonister på Stortinget – det sier det meste!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter