SENIORSAKEN 15 ÅR – Jubileumsmarkering 3. mai – Christin Engelstad kommer!

SENIORSAKEN 15 ÅR – Jubileumsmarkering 3. mai – Christin Engelstad kommer!

Nå nærmer vi oss tid for temamøte igjen – 3. mai, kl. 1200 Glenghuset i Sarpsborg!

Da kommer Christin Engelstad til oss. Hun har ved flere anledninger bistått Seniorsaken Østfold i forbindelse med våre temamøter, med foredrag, formidling av kontakter og med råd og vink. Hun har en helt sentral rolle i Seniorsaken og gjør en formidabel jobb for Seniorsaken generelt og for oss i lokallagene spesielt!

Utforming av Seniorsakens nye program har vært hennes spesielle ansvar. Hun vil nå fortelle om programarbeidet og klargjøre Seniorsakens rolle, verdigrunnlag og nye og fremtidige utfordringer. Seniorsaken har 15 års jubileum. Det har i den forbindelse vært naturlig for foreningen å ta en pust i bakken og stake ut kursen for de neste 15 år.

Vi gleder oss stort til temamøtet den 3. mai. Det blir en gedigen anledning til å bli bedre kjent med Seniorsaken, og nok en god grunn til å invitere med venner og kjente.

Dette møtet må dere ikke miste!

Fri entre, kaffe/vafler kr. 20,-, utlodning og hyggelig samvær.

Innbydelse til møtet blir sendt ut noen få dager før møtet.

Vi vil ønske alle velkommen til et spennende møte!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...