Seniorsaken utfordrer politiske partier i Østfold! 2017 – DET ER STORTINGSVALG I ÅR!

SENIORSAKEN ØSTFOLD er opptatt av at seniorer og pensjonister er underrepresentert på Stortinget. For tiden er det bare 4 representanter på tinget over 65 år.

Dette innebærer at det er de yngre generasjonene på tinget som ut fra sine egne forutsetninger, legger premissene for pensjonistene. «35-åringenes» vilje og evne til å sette seg inn i og forstå pensjonistenes forutsetninger, synes å være begrenset. Da er det naturlig at det blir tatt beslutninger som ikke alltid er tjenlig for pensjonistene!

Dette er et demokratisk problem! Skal vi fortsette å la «35-åringene» uimotsagt ta beslutninger med konsekvenser for 900.000 pensjonister –  som passivt bukker og tar i mot? Eller finnes det en løsning på problemet?

 Vi må få flere seniorer og pensjonister inn på Stortinget!

SENIORSAKEN ØSTFOLD mener at vi må utfordre de politiske partiene, få et inntrykk av deres eldrepolitikk og ambisjoner, herunder i hvilken grad de prioriterer eldre på sine valglister!

Vi sendte den 14. februar ut en henvendelse til 7 politiske partiers fylkeslag i Østfold.

Så langt har vi fått svar fra 5 av partiene. Vi har sendt en oppfølgingsmelding til de 2 som ikke har svart, i håp om at vi får en tilbakemelding også fra dem.

Vi gjengir nedenfor utdrag av info fra de 5 partiene som så langt har svart på vår henvendelse:

Østfold Arbeiderparti

Partiet har 1 medlem i aldersgruppen +65 på sin valgliste, nominert på sikker plass.

Partiet opplyser at de har et eget veteranutvalg. I programforslaget for valgperioden vil det være egen del for helse og eldrepolitikk.

Østfold Fremskrittsparti

Partiet vil på sin valgliste ha 3 medlemmer i aldersgruppen +65. På listen vil dessuten finnes 1 som er 64 år.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som alltid har ment det er uhørt at pensjonister som er gifte eller samboende, skal få mindre pensjon enn andre. Partiet sørget i 2016 at avkortningen av grunnbeløpet ble redusert fra 15 til 10%. Uttrykker en klar ambisjon om å få flere eldre inn på tinget.

Østfold Sosialistisk Venstreparti

Partiet sier at de på sin valgliste vil ha 1 i aldersgruppen +65. På listen vil dessuten finnes 1 på 61 og 1 på 63.

Østfold venstre

Partiet vil ha 1 på sin valgliste i aldersgruppen + 65. De opplyser at de har spurt flere i denne aldersgruppen, men at de vegrer seg å sier at «det er bedre å slippe til yngre krefter.»

Venstre jobber med et program for den neste valgperioden som også vil gjelde eldrepolitikk.

Østfold Kristelige Folkeparti

Partiet har to i gruppen 65+ på sin valgliste.

Til sammen finnes det altså på valglistene til disse 5 partiene 8 i aldersgruppen + 65. I tillegg er det oppgitt 3 i aldersgruppen + 60 – 64.

Vi avventer svar fra Østfold Høyre, og Østfold Senterparti. Vi kommer tilbake med supplerende info så snart vi har fått svar fra disse.

Det er fortsatt en stund fram til årets Stortingsvalg. Vi vil anbefale at alle følger med i de debattene som foregår og merke seg hvilke partier som prioriterer saker som er av spesiell betydning for pensjonistene. Dernest å gjøre seg kjent med valglistene og partiprogrammene.

Når vi kommer så langt som til valget, så vil vi anbefale alle seniorer og pensjonister at de får de kandidater de vil prioritere, lengst mulig frem på listen ved å kumulere. Denne muligheten er tilgjengelig for alle.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...