SERTIFISERT LIVSGLEDE PÅ SYKEHJEMMENE – seniormedlem refser nettsideredaksjonen

Et av våre medlemmer, Alfhild Lehne, som driver Seniorsaken Østfold sin besøks-tjeneste i Sarpsborg, opplever vår artikkel den 5. juni som alt for lite kritisk og er ikke nådig mot nettsideredaksjonen. Dere kan tillatte dere å «tråkke i salaten» og være langt mer spesifikk i deres kritikk hevder hun.

Vi er opptatte av å være kritiske når det er påkrevet, men samtidig være saklige og etterrettelige. Dette er en vanskelig balansegang. Kanskje er vi for forsiktige, det mener i alle fall Alfhild.

Nå skal det sies at Alfhild har langt bedre førstehåndskunnskap om hva som er «på stell» eller ikke på sykehjemmene, enn det vi i nettsideredaksjonen har. Vi er takknemlige for den direkte og ærlig tilbakemelding vi har fått fra Alfhild.

Slikt holder oss våkne!

Vi gjengir nedenfor i sin helhet Alfhilds henvendelse til oss:

«Etter å ha lest artikkelen om livsgledesykehjem på Seniorsaken, angrer jeg på at jeg skrev til dere om saken. Jeg hadde håpet dere ville tråkke til med en del kritiske spørsmål. Lag og foreninger kan tillate seg «å tråkke i salaten», de kan si det ansatte ikke kan si hvis de vil beholde jobben.

 

Sertifiseringsordningen til kr. 2.000.000,- finner jeg lite interessant, de to millionene kunne man heller spandere på aktivitet.

 

Avisen skriver:

Rådmannen peker på at alle nye pasienter og deres pårørende inviteres til en samtale hvor hobbyer, og fritidssysler kartlegges og det legges til rette for hver enkelt.

 

Hva betyr dette i praksis? Hva skjer etter kartleggingen? Mitt inntrykk er at de ansatte vet lite om den enkelte, men pasienten får «god oppbevaring». Mange er allerede sengeliggende når de flytter til sykehjem, men spredt rundt på avdelingene bor det noen som ønsker å treffe andre som er klare nok i hodet til at det går an å snakke til dem. Barnehager, lag og foreninger som tilbyr seg å komme på besøk, kan ikke gjøre noe med dette. «Kommunen har blant annet godt samarbeid med ………….» skriver avisen. Det er flott med slike gratistilbud, men skal det komme noe ut av det, må det administreres. Gratisarbeid må koste noe, og noen må ha oversikten. Kurland sykehjem hadde tidligere en fast aktivitør ansatt. Hun sluttet for halvannet år siden, etter at stillingen tidligere var skåret ned til 20% for aktivitør. Ellers er det opp til den enkelte avdeling på de enkelte sykehjem hva de ansatte kan få til i travelheten. For hjemmeboende eldre, demente og psykisk utviklingshemmede er det aktivitetstilbud på hverdager.

 

Jeg har snakket med et par ansatte i Helse og omsorg, og da jeg nevnte at foreninger kan tråkke i salaten og si ting som de ansatte ikke kan, så «heiet» de på det.

 

Vennlig hilsen Alfhild»

 

Vi vil igjen takke Alfhild for en direkte og konstruktiv tilbakemelding. Vi får ha dine kloke kommentarer i mente til neste korsvei

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten                 Arne Vestergaard Larsen

Leder                                                  nettsideansvarlig

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…