Siste fra Seniorsaken Østfold!

Navnet forteller at vi er en forening med ansvar for Østfold fylke. Vi ønsker at våre medlemmer og andre interesserte kan bli godt kjent med foreningen og vår virksomhet. Derfor gir vi i det følgende en oversikt over forskjellige aktiviteter vi driver med og aktuelle utfordringer vi står overfor. Vi ser for oss at Seniorsaken og vår forening skal bli en enda mer synlig og interessant aktør i tiden som kommer.

Alle skal innenfor

Vi vil at alle våre medlemmer skal oppleve at de er «innenfor», at de er «med», og ikke føler seg «utenfor». Dette er en utfordring for oss. Vi har ca. 700 medlemmer fordelt over hele Østfold. Vi greier å holde fysisk kontakt med de av våre medlemmer som har anledning til å komme på temamøtene våre. Kontakten forøvrig blir gjennom forskjellige informasjons- og kommunikasjonsmuligheter. Vi annonserer temamøtene våre i avisene. Vi kommuniserer pr. Epost til de av våre medlemmer som har E-postadresse og til de øvrige pr. SMS, vanlig post blir alt for dyrt. Vi legger ut møtereferater og debattinnlegg til alle avisene i Østfold som jevnlig blir tatt inn. Vi har god pressedekning, og er også til tider inne i NRK tv og radio.

Og så har vi nettsiden, vår medlemsavis, som vi gir ut som en ukeavis med nyheter hver mandag! Den inneholder det aller meste om vår forening og vår virksomhet!

Vi håper at vår satsing på informasjon kan bidra til at alle våre medlemmer kan oppleve at de er «med» og at ingen føler seg «utenfor».

Vårt styre

Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer som deltar i styremøtene. Det er sammensatt slik at de har forskjellig kompetanse og utfyller hverandre. Det er søkt å få representanter fra forskjellige deler av Østfold fylke. Av de 10 styremedlemmer og varamedlemmer er 5 fra Sarpsborg, 4 fra Fredrikstad og 1 fra Indre Østfold/Trøgstad. Vi savner så langt representasjon fra Moss og Halden. Det er 3 kvinner i styret.

Styret har møter i slutten av hver måned unntatt i juni og juli. Styreprotokollen blir gjengitt på nettsiden vår!

Deltagelse i sentrale aktiviteter

Vi har i det halvår vi har bak oss deltatt i Seniorsakens ledermøter, valgkomité og Landsmøte hvor Seniorsaken og alle lokallagene deltar.

Vi hadde foreslått for Landsmøtet at Seniorsaken skulle skifte navn til «Senior Norge». Bakgrunnen for dette er at Seniorsaken aldri har vært noe godt navn. Det har aldre vært enkelt å forklare hva «saken» er og navnet gir ingen assosiasjoner som forteller at det er en forening som har ambisjoner om å være landsdekkende.

Seniorsaken Østfold sitt forslag ble enstemmig vedtatt og vil bli innført i løpet av annet halvår.

Vårt ansvarsområde – Østfold fylke

Foreningen var inntil for et par år siden et lokallag for Sarpsborg. Vi fikk da ansvar for å betjene hele Østfold fylke. Vår medlemsmasse fordeler seg med 200 medlemmer i Sarpsborg, 200 i Fredrikstad, 150 i Moss, 100 i Indre Østfold og 50 i Halden.

Vi har etablert gode kontakter og har hatt aktiviteter i både Fredrikstad og Moss. Nå gjenstår å ta et nytt skritt ved å starte med aktiviteter i Indre Østfold. Halden får vente til neste skritt. I indre Østfold har vi knyttet til oss to lokalkontakter som informerer oss om interessante hendelser i området og som etablerer og holder kontakt med lokale medlemmer. Vi har siden april måned jevnlig hatt inne stoff fra Indre Østfold på vår nettside.

I november måned vil vi arrangere introduksjonsmøte for medlemmer og andre interesserte i Mysen eller Askim, hvor vi måtte finne egnet lokale.

Nettsiden – vår medlemsavis

Nettsiden er vår medlemsavis og samtidig en ukeavis som vi oppdaterer med nytt stoff hver mandag. Vår målgruppe er anslagsvis 80.000 pensjonister og like mange seniorer (50+) i Østfold. Vi vil ut med informasjon om Seniorsaken og vår virksomhet til flest mulig, og vi vil være best på seniorinformasjon i Østfold.

Vi stiler i inneværende år mot 26 – 27.000 besøk på nettsiden, men vi vil lenger enn det. Vi har nå et volum som er stort nok til at vi kan tilby annonseplass til bedrifter i Østfold.

Økonomi og inntjening

Vår forening har drevet med beskjedne inntekter i første rekke et medlemstilskudd fra Seniorsaken. Vi ønsker en større økonomisk kapasitet for å kunne utvikle vår virksomhet. Derfor vil vi i større utstrekning satse på egeninntjening. Nærliggende muligheter er annonser på nettsiden, grasrotandelen og samarbeid med bedrifter. De første annonsene vi har solgt, vises på nettsiden mandag 29. mai.

Vi har innledet et samarbeid med Østfold Sikkerhetsservice som tilbyr boligalarm til en fordelaktig medlemspris, samtidig som Seniorsaken Østfold får en bonus for hver alarm solgt.

Våre temamøter

Temamøtene er en bærebjelke i vår virksomhet. Vi vil i høst ha temamøte i september i Fredrikstad, i oktober i Sarpsborg, i november i Askim/Mysen og i desember i Sarpsborg.

Til oktobermøtet i Sarpsborg i oktober kommer Seniorsakens styreleder Marvin Wiseth.

Seniorhåndboka

Den er nå kommet i ny utgave, ordinær pris kr. 200,-. Vi legger ut boka til salgs til medlemspris kr. 100,- på våre temamøter.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…