Som fortjent – Eldre er ingen svak gruppe!

Det har vært en kontinuerlig oppmerksomhet på pensjonistenes økonomi. I en leder den 18. august fastslår Aftenposten at «Eldre ikke er noen svak gruppe». Det har de utvilsomt rett i. De fleste eldre har en god økonomi og en bra livssituasjon.

Det har etter hvert fått dannet seg en oppfatning om at pensjonistene ikke bare har det «bra» eller «bra nok» men til og med «for bra». Dette er et gunstig utgangspunkt for en diskriminerende særbehandling av pensjonistene. Målet for myndighetene er helt klaret å gjøre fremtidens pensjonsregninger mer håndterbare – på bekostning av pensjonistene!

I dette skimtes også en generasjonskamp. Ungdomspolitikere, som knapt har rukket å legge igjen en eneste krone i vår velferdskasse, står frem og krever at pensjonistene skal dele av sin kake med de yngre generasjoner!

Hvis pensjonistene har det «bra» eller «bra nok» så er det fordi de har fortjent det! De har betalt sine pensjonspremier gjennom et langt yrkesliv, de har vært sparsomme og lagt seg opp kapital, oftest gjennom fornuftige, godt rentable investeringer i bolig. De har seg selv å takke!

Det som også er en del av bildet, er det faktum at pensjonistene betaler sine skatter som før. Etter siste justering av trygdeavgiften fortsetter de i praksis i virkeligheten å betale pensjonspremie etter at pensjonsalder er nådd!

I debatten omkring pensjonistenes situasjon, er det en hovedsak som ufattelig nok ikke legges til grunn, som ingen vil ta i og som behendig skyves under teppet.

-De pensjoner som utbetales er ikke almisser delt ut av den «gode far» – staten! Det er rettigheter som pensjonistene har opparbeidet gjennom innbetaling av sine pensjonspremier.

Det er bekvemmelig for myndighetene at dette spørsmålet ikke bringes inn i debatten. De ønsker å kunne «regulere» pensjonsutbetalingene etter egen vurdering! Hvilket forsikringsselskap kunne opptre slik?

Det at myndighetene unnlater å legge til grunn at pensjonene er opptjente rettigheter, forstår vi. Det at de ledende pensjonistorganisasjonene ikke har bragt inn i debatten krav om anerkjennelse av at pensjonene er opparbeidede rettigheter, forstår vi ikke.

Her må pensjonistorganisasjonene være våkne! Presset mot pensjonistenes opparbeidede rettigheter kommer til å fortsette!

Vi klipper et par avsnitt fra Aftenpostens leder 18. august:

«Eldre er ingen svak gruppe

OGSÅ BLANT DE ELDRE finnes folk med dårlig råd som er viktig å ha oppmerksomheten rundt, Tjenestetilbudet i eldreomsorgen må også prioriteres i de kommende årene. Men det er ingen grunn til å fortsette å pøse ut penger til pensjonister flest, slik denne regjeringen har gjort.

 

Regjeringens økning av minstepensjoner er et grep som i det minste treffer dem med lav inntekt. Men både pensjonisters skattelette på 840 millioner kroner og den reduserte avkortningen for samboende pensjonister er dyre og dårlige beslutninger. Avkortningen skyldes at det er billigere å bo sammen med noen enn alene, men regjeringen har fått for seg at slikt er irrelevant.

 

ARBEIDERPARTIET ser ikke ut til å være villige til å reversere denne endringen, som koster skattebetalerne flere milliarder kroner i året, og som i stor grad går til pensjonister som allerede har god råd. Regningen er det de yngre generasjoner som må ta.

Argumentet har vært at pensjonistene sakker akterut sammenlignet med resten av befolkningen, men nettopp dette er et viktig poeng med pensjonsreformen.

 

Prioriteringen av eldre er neppe resultat av helhetlig rettferdighetsbetraktninger fra politikerne. En mer nærliggende forklaring er at eldre er en viktig velgergruppe som i stor grad bruker stemmeretten.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter