Statsbudsjettet for 2017 – dette betyr det for deg som er pensjonist

Statsbudsjettet for 2017 – dette betyr det for deg som er pensjonist

SENIORSAKEN ØSTFOLD har sett på hva årets trygdeoppgjør innebærer for de som er pensjonister. Vi har hentet opplysningene fra statsbudsjettet og forskjellige aviser.
Det er ikke lystelig lesning. Pensjonistene blir igjen utsatt for diskriminerende særtiltak som legge ytterligere press på deres økonomi. Også ved dette trygdeoppgjør opplever pensjonistorganisasjonene å bli kjørt over ende – taler for døve ører!
Skal dette unngås ved senere trygdeoppgjør, må pensjonistorganisasjonene samordne sine virksomheter og stå fram mot myndighetene i samlet front – maktforholdene må endres!

I Statsbudsjettet for 2017 kommer oppdaterte tall på anslag for lønnsvekst, pensjonsvekst og prisvekst som ble vedtatt av samarbeidspartiene H-FRP-V og Krf.

For 2017 presenterer regjeringen følgende anslag:

Prisvekst: 2,0 prosent
Pensjonsvekst: 1,9 prosent
Lønnsvekst: 2,7 prosent

Med disse anslagene vil pensjonistene isolert sett få en negativ kjøpekraftsutvikling på -0,1 prosent. Det betyr at pensjonistene kan forvente å få kjøpe færre varer og tjenester for sin pensjon i 2017 sammenlignet med 2016.

Over treårsperioden fra 2015 til og med 2017 vil en pensjonsinntekt på 350 000 kroner ha fått redusert sin kjøpekraft med 7 455 kroner, da pensjonen har økt mindre enn prisveksten. Det meste av nedgangen kom i 2016 hvor kjøpekrafts nedgangen var på hele 1,67 prosent. Reduksjonen i kjøpekraft i 2015 var 0,36 prosent, og anslaget for 2017 er 0,1 prosent reduksjon.

Oppsummert for årene 2015 til 2017:

Pensjonsvekst 1,74 prosent (2015) 1,73 prosent (2016) 1,9 prosent (2017) Sum 5,37 prosent.

Prisvekst 2,1 prosent (2015) 3,4 prosent (2016) 2,0 prosent (2017) Sum 7,5 prosent.

Kjøpekraftsutvikling – 0,36 prosent (2015) – 1,67 prosent (2016) – 0,1 prosent (2017) Sum – 2,13 prosent.

Tap for pensjon på 350 000 kroner – 1 260 kroner (2015) – 5 845 kroner (2016) – 350 kroner (2017) Sum -7 455 kroner.

Som vi ser er det betydelige beløp som blir frarøvet pensjonistene hvert eneste år.

SENIORSAKEN ØSTFOLD mener at Pensjonistorganisasjonene allerede nå skulle sette seg ned sammen og legge opp en strategi for hvordan de skal fronte myndighetene ved neste trygdeoppgjør

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...