Styremøte i Seniorsaken Østfold

Protokoll fra styremøte 30.08.2017

Møtet ble av holdt på Tune Bibliotek. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Jan Arne Falla, Jan Riis, Bodil Bø Karlsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet.

Oppgaver pålagt styret av årsmøtet

Det gjenstår fortsatt å få et medlem til i valgkomiteen. Leder arbeider med saken.

Medlemssituasjonen

Foreningen har nå 664 medlemmer. Avgangen har avtatt men er fortsatt litt større en tilgangen på nye medlemmer. 31. mai hadde vi 679 medlemmer.

Vi vil forsøke på å redusere avgangen ytterligere ved å etablere en bedre kontakt med den halvdel av våre medlemmer som ikke har E-post ved å bruke vanlig post. I tillegg vil vi iverksette en rekrutteringskampanje – «Venn verver venn – Gi din venn et medlemskap i Seniorsaken som gave!»

Ellers satser vi på at våre øvrige markedsføringstiltak, først og fremst gjennom nettavisen vår, vil gjøre foreningen og vår virksomhet mer kjent og gi oss en  medlemstilgang.

Nettsiden – vår ukeavis

Vi har en formidabel økning av besøkene på vår nettside. Dette tyder på at vi treffer godt med aktuell og variert seniorinformasjon. De siste ukene har vi hatt over 850 besøk. Om vi skulle greie å opprettholde dette nivået passerer vi nesten utrolige 40.000 besøk pr. år med god margin. Vi satser på å beholde høye besøkstall, men regner med at det vil kunne gå noe opp og ned.

Økonomi

Vi har bedret vår likviditet meget takket være inntekter for salg av annonser på nettsiden. Vi har solgt annonser for i alt kr. 40.000,- og har kun to ledige annonseplasser igjen.

Den bedrede inntjening gir oss muligheter til å videreutvikle vår virksomhet.

Vi skal bedre kontakten med våre medlemmer, herunder bruke postforsendelser til medlemmer uten E-postadresse som nevnt ovenfor, øke annonseringen og forbedre våre temamøter.

Den nye Seniorhåndboka

Den nye utgave av Seniorhåndboka er meget vel mottatt. Ordinær pris er kr. 200,-. Vi selger den på våre møter til en medlemspris av kr. 100,- så lenge den innkjøpte beholdningen varer.

Grasrotandelen

Vi har 29 grasrotandeler som vil gi oss en årsinntekt på nær kr. 9.000,-.

Vi tar gjerne imot flere grasrotandeler. Så har du en ledig grasrotandel så er det bare å be tippekommisjonæren føre den på Seniorsaken Østfold.

Seniormesse

I forbindelse med byjubileet vil Fredrikstad kommune arrangeres en Seniormesse på Kongsten i Fredrikstad den 17. oktober. Seniorsaken Østfold deltar selvfølgelig. Det gir oss en flott anledning til å få ut informasjon om vår virksomhet, til å tegne medlemmer og til å selge Seniorhåndboka.

Temamøtene

6. september Fredrikstad «Seniorpolitikk» v/Kjell Engebretsen

3.oktober       Sarpsborg    Info Seniorsaken v/ Marvin Wiseth

1. november Mysen Intro av Senior Norge/v Christin Engelstad

6. desember Sarpsborg Sesongavslutning.

Møtene i Sarpsborg finner sted på Gleng som vanlig, i Fredrikstad på Holmen Eldresenter, og i Mysen på Kulturtorget. Lunsjmøter i Sarpsborg. De andre møtene er kveldsmøter, begynner kl. 1900. Møtet 10. oktober er på tirsdag!

Når vi nå vil videreutvikle våre temamøter, så har vi samtidig en målsetting om å heve deltagerantallet fra 50 til 70. Det skulle ikke være alt for ambisiøst.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter