Styremøte i Seniorsaken Østfold

Protokoll fra styremøte 04.10.2017

Møtet ble av holdt på Tune Bibliotek. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Jan Arne Falla, Jan Riis, Bodil Bø Karlsen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet.

Oppgaver pålagt styret av årsmøtet

Jan Arne Falla er valgt inn som medlem av valgkomiteen. Har da innfridd denne oppgave. Styret ser gjerne vi kan få et medlem til i komiteen. Hører gjerne om noen er villig

Medlemssituasjonen

Foreningen har nå 644 medlemmer. Avgangen har avtatt men er fortsatt litt større en tilgangen på nye medlemmer. De medlemmer som vi ikke har E-postadresse til kan være noe overrepresentert. Dette kan skyldes at vår kommunikasjon med disse medlemmene har vært begrenset det vi har fått frem med SMS

Vi forsøker nå å redusere avgangen ytterligere ved å etablere en bedre kontakt med den halvdel av våre medlemmer som ikke har E-post ved å bruke vanlig post til møteinnbydelser etc. Vi vurderer fortsatt enn vennevervingsmulighet – «Gi din venn et medlemskap i Seniorsaken som gave!»

Nettsiden – vår ukeavis

Vi har en formidabel økning av besøkene på vår nettside. Dette tyder på at vi treffer godt med aktuell og variert seniorinformasjon. Besøkene siste kvartal tilsvarer 36.000 besøk på årsbasis. 3 av 4 besøkende er ikke-medlemmer så vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse.

Vi vil forsterke bevisstheten om at vi driver en ukeavis. Vi endrer tittelen på toppen av førstesiden til «SENIORAVISA – siste nytt fra Østfold»

Økonomi

Vi har sikret oss en god økonomi gjennom salg av annonser, salg av boligalarmer, grasrotandelen, salg av den nye Seniorhåndboka og utlodning på temamøter. I tillegg har får vi et medlemstilskudd av Seniorsaken sentralt.

Den styrkede økonomien skal alt vesentlig brukes til tiltak som fremmer kontakten med medlemmene.

Grasrotandelen

Vi har fortsatt 29 grasrotandeler som vil gi oss en årsinntekt på nær kr. 9.000,-.

Vi tar gjerne imot flere grasrotandeler. Så har du en ledig grasrotandel så er det bare å be tippekommisjonæren føre den på Seniorsaken Østfold.

Seniormesse

I forbindelse med byjubileet vil Fredrikstad kommune arrangere en Seniormesse på Kongsten i Fredrikstad den 17. oktober. Seniorsaken Østfold deltar selvfølgelig. Det gir oss en flott anledning til å få ut informasjon om vår virksomhet, til å tegne medlemmer og til å selge Seniorhåndboka. Vi gjennomgikk opplegget for messen.

Bodil Bø Karlsen er ansvarlig for vår stand under messen.

Temamøtene

-10.oktober i Sarpsborg. Info Seniorsaken v/Marvin Wiseth

-1. november i Mysen. Intro av Senior Norge v/Christin Engelstad

-6. desember i Sarpsborg. Sesongavslutning.

Møtene i Sarpsborg finner sted på Gleng som vanlig, kl. 1200. Møtet i Mysen på Kulturtorget, Storgt 28 kl. 1900. Møtet 10. oktober er på tirsdag!

Vi gjennomgikk oppleggene for møtene 10. oktober og 1. november.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter