Styremøteprotokoll – Seniorsaken Østfold

Protokoll fra styremøte 31.05.2017

Møtet ble avholdt på Tune bibliotek. Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Bodil Bø Karlsen, Bjørg Sten-Iversen og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet!

Oppgaver pålagt styret av årsmøtet

Per Arne Polsrød er valgt som leder av valgkomiteen. Da gjenstår bare å få et medlem til i valgkomiteen så har vi gjennomført alle oppgaver årsmøtet påla styret.

Medlemssituasjonen

Etter å ha hatt en viss nedgang i medlemsmassen etter en opprydding ved inngangen til året, ser det nå ut som situasjonen har stabilisert seg. Vi har fått 23 nye medlemmer hittil i år og har nå 679 medlemmer. Vi håper den markedsinnsats vi gjør for å gjøre Seniorsaken og foreningens virksomhet bedre kjent, etter hvert vil gi oss en økt medlemstilslutning.

Nettsiden

Vi har lykkes godt i å etablere vår nettside som en ukeavis og et forum for pensjonister og seniorer i Østfold. Vi stiler nå mot et besøkstall på 27.000 for inneværende år.

Seniorhåndboka

Seniorhåndboka er nå endelig kommet ut i ny versjon, oppdatert for lovendringer og andre forhold som vedrører pensjonistene

Økonomi

Vi har tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre de aktiviteter som er nedfelt i vår handlingsplan.

Vi arbeider for å øke vår inntjening og å forsterke vår kapitalbase.

Grasrotandelen

Vi har 28 grasrotandeler. Disse gir oss en stabil inntjening og en forventet årsinntekt på kr. 9.000,-. Vi mener at muligheten for å skaffe oss flere grasrotandeler bør være til stede.

Andre inntekter

Den nye utgaven av Seniorhåndboka foreligger nå, pris hos bokhandlene kr. 200,-. Vi selger den til medlemmer til medlemspris kr. 100,-. Vi har inntekter av loddsalg/kaffe/vafler under møtene våre. Så selger vi nå annonser på nettsiden vår. Vi har inngått et samarbeid med Østfold Sikkerhetsservice vedrørende salg av boligalarmer som vil gi oss en bonus pr. solgt alarm. I tillegg til dette har vi et vi et medlemstilskudd fra Seniorsaken. De nye aktivitetene skal gi oss en økning i våre inntekter som skal gjøre det mulig å utvikle vår virksomhet.

Seniorsaken skifter navn

Under landsmøtet 22. mai ble det besluttet at foreningen skifter navn til Senior Norge. Navnebyttet blir iverksatt i løpet av annet halvår, så snart alle formelle forutsetninger er på plass.

Omvisning på Stortinget

Vi har fått en innbydelse fra Erlend Wiborg og Ulf Leirstein i Frp om en omvisning på Stortinget med avsluttende bespisning.

Vi ble enige om å si takk til invitasjonen og at leder gjør de nødvendige avtaler med Erlend Wiborg og Ulf Leirstein. Så sender vi ut info til våre medlemmer.

Temamøter 2. halvår

  • 6. september Fredrikstad «Seniorpolitikk« v/Kjell Engebretsen
  • 10. oktober Sarpsborg Info om Seniorsaken ved styreleder Marvin Wiseth
  • 1. november Indre Østfold Introduksjon av Seniorsaken
  • 6. desember Sarpsborg Sesongavslutning

Vi gjør spesielt oppmerksom på at møtet den 10. oktober er på en tirsdag.

Vår aktivitetsleder i Indre Østfold finner egnet møtelokale i Askim eller Mysen. Dette blir

vårt første møte i Indre Østfold hvis hovedhensikt er å introdusere Seniorsaken.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…