Sykehjemsplasser – Alminnelig handelsvare?

Det er vel kjent at kommuner over det ganske land samarbeider på forskjellige områder. Dette gir kommunene muligheter for å opprettholde et tilfredsstillende servicenivå, og det gir økonomiske gevinster for de samarbeidende kommuner. Dette synes fornuftig!

Like godt kjent er det ikke at forskjellige kommuner som har overkapasitet selger sykehjemsplasser til andre kommuner som har for liten kapasitet. Dette har sider som det kan være vel verd å tenke litt over.

Med på kjøpet kommer kanskje en 90 åring som må flytte til nye, ukjente omgivelser hvor de blir omgitt av mennesker han eller hun ikke kjenner. Det er ikke sikkert det er en udelt positiv opplevelse.
Hva så med de pårørende som gjerne vil komme på besøk. Det er kanskje overkommelig å reise fra Trøgstad til Marker, men det blir vel litt av en prøvelse å reise den meget lengre veien fra Råde til Marker? Buss, bil jernbane hva finnes det av kommunikasjonsmuligheter?

– Smaalenenes Avis har engasjert seg i denne problematikken. Vi gjengir nedenfor fra avisens omtale den 4. mai.

«Marker mister Trøgstad som kjøper av fire sykehjemsplasser:

Selger nå til Råde

Trøgstingene er på vei ut. Nå skal Marker selge sykehjemsplasser til Råde.

Marker: Trøgstad kommune har siden 2013 leid fire sykehjemsplasser. Men nå har Trøgstad sagt opp avtalen. To pasienter returnerte 5. april, de to siste returnerer 22. mai.

Bare Råde nappet

Ifølge virksomhetsleder omsorg, Morten Aalborg, har Marker gått offensivt ut for å prøve å fylle opp plassene som nå er blitt ledige. Kommuner både i Østfold og Akershus samt Oslo kommune er blitt kontaktet.

Den helt store responsen har uteblitt, men til slutt nappet Råde kommune.

-De har leid to korttidsplasser i hele april. Fra 1. mai er de nede i en plass. Vi skriver ny kontrakt med Råde for hver måned. Dette skaper en litt uholdbar situasjon for oss, men det var det beste vi kunne få til, sier han.

Marker tar kr. 3.100 i døgnet for en korttidsplass, mens en somatisk sykehjemsplass er priset til kr. 2.750,- i døgnet. Vi snakker med andre ord om rundt kr. 90.000 pr måned

Trapper ned

Ifølge Aalborg er fire sykehjemsplasser det maksimale av hva Marker kommune kan leie ut. Derfor går vi i gang med nedtrapping av plasser som kan selges.

Fra 2020 vil Marker trenge alle plassene selv. Det skyldes at antall eldre er økende, forklarer han.

FAKTA

Marker kommune har tjent 1,7 millioner kroner i året på å selge fire sykehjemsplasser til Trøgstad. Nå har Trøgstad sagt opp avtalen.»

For å ikke svekke kommuneøkonomien har Marker gjort et aktivt forsøk på å selge plassene til andre kommuner»

SENIORSAKEN ØSFOLD kjenner ikke omfanget av denne virksomheten, ei heller har vi kunnskap om hva som måtte finnes av offisielle retningslinjer. Vi vil derfor ikke ha for sterke meninger om saken, men synes det er betenkelig når sykehjemsplasser med «pensjonister på kjøpet» blir alminnelig handelsvare. Vi vil følge med hva som skjer i tiden fremover.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Jan Arne Falla

Lokalkontakt

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...