Kalnes sykehuset

Sykehuset på Kalnes – Hva har gått feil og hvorfor?

Sykehuset på Kalnes er en av våre aller største investeringer innenfor helse- og omsorgsektoren. Det har vært forståelig at det må ha vært en krevende prosess å planlegge et sykehus av Kalnes’ størrelse. Etter vel halvannet års drift er det tydelig at planleggerne må ha gjort en del vesentlige vurderingsfeil. Kapasiteten innenfor flere sektorer er åpenbart for liten i forhold til det markedet sykehuset skal betjene.

Vi forstår representanter for de ansatte har vært med i planleggingsprosessen. Tidlig fikk vi høre at det ble planlagt med for liten kapasitet innen flere sektorer. Dette skal ha blitt påpekt av de ansattes representanter – men har tydeligvis ikke blitt hørt!

En av de viktigste oppgaver for ledelsen av enhver virksomhet er å sørge for at det er et arbeidsmiljø hvor de ansatte trives og faktisk gleder seg over å gå på jobben. Det er lite som tyder på at ledelsen på Kalnes har lykkes med dette. Vi ser tegn på at de ansatte ikke opplever å bli hørt, og at forholdet til ledelsen er mer preget av frykt enn tillit. Det som synes å være en konstant underbemanning, sliter på de ansatte, fører til økt sykefravær og forsurer arbeidsmiljøet.

Det at ansatte velger å beskrive arbeidssituasjonen på sosiale media i stedet for å avklare forholdene internt, tyder på at de ikke kommer gjennom med sine synspunkter overfor ledelsen.

En del av de feil som er begått under planleggingen, må rettes opp underveis. Eksempel på dette er hjerteavdelingen som nå gjøres større. Vi gjengir fra Fredrikstad Blad mandag 17. juli:

«Hjerteavdelingen gjøres større

Det blir ni nye sengeplasser på hjerte -og lungeavdelingen når Sykehuset Østfold gjenåpner det stengte tunet til høsten.

Det aktuelle sengetunet, som består av ni plasser, har vært lukket siden før jul. Nå åpnes det igjen, og det betyr at det fra høsten av vil være større kapasitet på sykehusets hjerte- og lungeavdeling. Forskjellen fra forrige gang det var åpent, er at de nå har budsjettmidler til det. Det nye sengetunet fører nemlig med seg 18 nye sykepleiere i faste stillinger.

-Planen var at dette tunet skulle være stengt ved innflytting til nytt sykehus, men på grunn av økt mengde pasienter like etter innflytting, nye arbeidsprosesser og nye IKT-systemer ble det gitt aksept for å bruke flere sengeplasser enn det vi da hadde budsjettmidler til, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef or hjerteavdelingen.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter