TA VARE PÅ HVERANDRE – Trygghetssirkler!

Den 5. april er det nytt temamøte på Gleng i Sarpsborg kl. 12:00. Denne gang har vi et tema som ligger nær opp til «Velferdsteknologi» som vi hadde på vårt temamøte 1. februar.

CuraGuard er et konsept utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, avdeling for e-helse. Daglig leder i Curaservice AS, Lars Ole Mathisen vil presentere CuraGuard som er basert på «trygghetssirkler» hvor personer som ønsker å ha enkel mulighet for å hjelpe eller å be om hjelp til noe, kan inngå i en «trygghetsgruppe». Trygghetsgruppen kan bestå av naboer, familie eller andre som ønsker slik kommunikasjonsmulighet.

Øistein Darum i Seniorsaken Østfold har deltatt i utvikling av systemet. Han vil redegjøre for sin rolle i denne forbindelse, og vise et praktisk eksempel på hvordan systemet kan brukes.

Vi tror at den kommunikasjonsmulighet som presenteres vil oppleves som spennende og fremtidsrettet. Like fullt, en mulighet som allerede er tilgjengelig.

Invitasjon til møtet sendes ut noen dager før møtet, og annonseres i lokalaviser.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...