Tilbud om annonseplass vel mottatt!

Det startet som en vanlig nettside i 2015. Den var tenkt å være en medlemsavis med relevante informasjoner om foreningen vår. Kommet vel i gang opplever vi at det etter hvert åpner seg en rekke muligheter som vi ikke hadde sett for oss.

Det har vært en spennende reise. Vi besluttet at vi skulle drive vår nettside som en ukeavis med oppdateringer hver mandag. Målområdet vårt er Østfold og målgruppene er pensjonister og seniorer (+50). Det er anslagsvis 60 – 70.000 pensjonister i Østfold og omtrent like mange seniorer.

Det er vårt mål at vi skal være best på Seniornyheter i Østfold! Dette innebærer at vi hele tiden må produsere stoff som oppleves som aktuelt og relevant for våre målgrupper!

Konseptet vårt har fått en enestående aksept. Det kan vi lese av besøkstallene. Det første året, i 2015, hadde vi 6.993 besøk, i 2016 12.715, i inneværende år vil vi nå 27.000 besøk. Og vi har ikke tenkt å stoppe der!

Nå har vi oppnådd så høye besøkstall på vår nettside at vi kan tilby annonsører interessante muligheter for å eksponere sine produkter og tjenester. Vi har gjennomført en del tilpasninger av nettsiden for å kunne tilby gode eksponeringsmuligheter.

Våre første henvendelser til annonsører har resultert i flere bestillinger. Vi har sett det som gunstig å få en fordeling av annonser på forskjellige bransjer. Av bestillinger vi har fått så langt er blant annet eiendomsmegling, bank, bil, sikkerhet, helse, og restaurant representert. Flere av annonsene ligger allerede inne på nettsiden.

Annonsene ligger synbare 365 dager i året. De kan legges opp med link til annonsørens nettside eller annen nettadresse etter annonsørens ønske.

Informasjon om annonseplassering, annonseformat, priser, bestilling m.m. finnes på vår nettside. Trykk på «nyheter» på toppen av forsiden, trykk deretter på den blå dummy-annonsen nederst på neste side, og informasjonssiden kommer opp.

Det at vi nå har både redaksjonelt stoff og annonser på vår nettside er en interessant kombinasjon som vi tror våre lesere vil sette pris på.

Vi takker våre annonsører for de bestillinger vi allerede har mottatt og ønsker nye annonsører hjertelig velkommen! Ta kontakt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter