Trening gir lykkelig alderdom!

 

Vi har hentet overskriften fra en publikasjon fra NRK av den 12. desember.

Publikasjonen tar for seg et emne som vi har engasjert oss i, blant annet ved at vi selv nå deltar i seniortreningen på Family Sports Club i Fredrikstad. Vi viser til flere tidligere innlegg vi har hatt i «Senioravisa – siste nytt fra Østfold», senest mandag 27. november: «Seniorsaken Østfold – en måned på Family»

 

Kun 1 av 3 over 65 trener nok ifølge anbefalinger fra Helsedirektoratet. På et aktivitetssenter i Sauherad hjelper studenter eldre med å trene. Dette må jo være et «vinn – vinn» opplegg. De eldre får den trimmen de trenger, de får glede av et sosialt samvær og det bygges bro mellom generasjoner.

«Vonde muskler og stive kropper blir mykere. Med baller og blå gummistrikk gir pensjonistene alt, for trimmen er høydepunktet i uka.»

Det fremgår med tydelighet i NRK sin publikasjon at de som har kommet seg opp av sofaen og tar del i seniortreningen, opplever dette som ubetinget positivt. Det er om å gjøre å komme i gang og få treningsdagene plottet inn på kalenderen!

Når vi vet at trening for eldre har en positiv effekt på så vel det det fysiske som det psykiske, så er det et paradoks at så få eldre trener. Helsedirektoratet opplyser at kun 1 av 3 trener nok. En liten overraskelse er det kanskje at kvinnene er flinkest til å trene. Helsedirektoratet opplyser at 34% av kvinnene og 29% av mennene oppfyller det anbefalte aktivitetsnivået.

«-Jo bedre fysisk form du er i, jo bedre mestrer du hverdagen. Da er det større sannsynlighet for at du klarer å bo hjemme lenge, og være uavhengig av hjelpemidler som hjemmehjelp. For eldre er trening helt avgjørende, sier Linnehave»

Helsedirektoratets anbefalinger er minimum 150 minutter moderat trening i uka. Dette kan erstattes med 75 minutter med høy intensitet.

SENIOR NORGE Østfold vil arbeide for at flere eldre forstår betydningen av å trene og at de kommer i gang med regelmessig trening. Vi vil komme med flere innlegg vedrørende vår trening på Family Sports Club i Fredrikstad etter hvert som vi gjør erfaringer.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter