Trygdeoppgjøret 2017 til å gråte av!

SENIORSAKEN ØSTFOLD forstår at Jan Davidsen er skuffet, at Pensjonistforbundet er skuffet, at de andre pensjonistorganisasjonene som var med i trygdedrøftingene er skuffet og at 900.000 pensjonister er skuffet. Trygdeoppgjøret endte med kun 0,38% tillegg i pensjonene.

Pensjonistforbundet skrev ikke under protokollen. Unio, Forsvarets Fellesforbund og Seniorsaken skrev under protokollen, men med protokolltilførsel.

SENIORSAKEN ØSTFOLD er også skuffet over dette begredelige resultatet, men er enda mer skuffet over lederne i de store pensjonistorganisasjonene. De har ikke forstått at pensjonistene også i tiden som kommer vil tape hvert eneste slag med myndighetene – dersom de fortsetter å sitte hver på sin tue.

Skal pensjonistene oppnå reell innflytelse og makt, må de samordne sine interesser og møte myndighetene i samlet front med en stemme som taler for alle.

SENIORSAKEN ØSTFOLD utfordrer lederne for de store pensjonistorganisasjonene til å legge markeringsbehov, revirtenking og prestisje til side og komme sammen for å utrede mulighetene for å kunne skape en storkoalisjon av pensjonistorganisasjoner, pensjonistforeninger og pensjonister. Forsøk å se for dere en slik koalisjon i størrelse 6- 700.000 medlemmer!

Vi vil at dette budskapet kommer ut til fleste mulig. Det angår 900.000 pensjonister. Derfor hjelp oss med dette: LIK OG DEL – DEL – DEL!

  1. mai 2017

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...