TRYGDEOPPGJØRET IGJEN –

Pensjonistene raser mot politikerne – og er oppgitt over sine egne ledere!

SENIORSAKEN ØSTFOLD forstår at pensjonistene er rasende på politikere som bevilger seg selv romslige lønnstillegg samtidig som pensjonistene igjen overkjøres og avspises med et tillegg på 0,38%. Dette gir pensjonistene reallønnsnedgang for 3. år på rad.

Kontrastene er store. Stortingsrepresentantene bevilger seg selv et tillegg som i kroner utgjør 10 ganger mer enn det en gjennomsnittlig pensjonist får!

Ikke merkelig at pensjonistene er rasende!

SENIORSAKEN ØSTFOLD registrer samtidig pensjonistenes oppgitthet over lederne for de store pensjonistorganisasjonene som ikke evner å samordne sine interesser for å kunne stå frem overfor myndighetene med felles front. Så langt er det tap hver gang de store slagene står. Noen undertegner protokollen og noen nekter. Det foreligger en «splitt og hersk-situasjon» som bare myndighetene er tjent med!

Lederne for de store pensjonistorganisasjonene må en gang innse at alenegang ikke fører frem. Tapene vil bare fortsette om ikke lederne for de store pensjonistorganisasjonene tar ansvar og samordner sine interesser. Heller ikke den største pensjonistorganisasjonen, Pensjonistforbundet, vinner frem alene. De får ikke forhandlingsrett denne gang heller!

SENIORSAKEN ØSTFOLD gir honnør til Stig Klingstedt og SENIORENES FELLESORGANISASJON for sitt arbeid med å samordne interessene til en del av de store pensjonistorganisasjonene. Dette kan bli til noe. Om vi kan få lov til å være litt visjonære, så aner vi spiren til noe som kan bli «Pensjonistalliansen Norge» som om noen år favner 4 – 500.000 medlemmer. En allianse bestående av uavhengige pensjonistforeninger og pensjonistorganisasjoner som gir «Pensjonistalliansen Norge» mandat til å fronte myndighetene på grunnlag av et sett med definerte felles interesser.

En sak som dette krever nytenking samtidig som de ansvarlige ledere for de store pensjonist-organisasjonene må legge vekk markeringsbehov, personlig prestisje og partipolitiske preferanser. Her vil vi tro det er noen utfordringer.

Er det noen som tør?

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!