Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle

Forrige uke var det feiring med stor F! Det ble arrangert «surprise party» i anledning Audhilds 80-årsdag. Jubilanten fikk gode og varme ord fra nær og fjern og høyt og lavt. Hun så ut som hun storkoste seg! Etter 11 år i Seniorsaken er Audhild foreningens kunnskapskilde. Hun er styresekretær, ansvarlig for rettshjelptiltaket og helt sentral i administrasjonen. Nå har Audhild varslet at hun skal trappe ned etter landsmøtet. Hun sier slutte, men det fortrenger vi!

Tirsdag fikk vi besøk av en  som kan bli en ny kollega en tid fremover. Marianne (jeg husker dessverre ikke etternavnet) har kjørt taxi i 15 år, men har måttet slutte på grunn av ryggen. Hun holder på med omskolering og trenger arbeidstrening. Dette er en ordning betalt av NAV. Vi håper hun velger å komme til oss. Det skal ikke mangle oppgaver J

Føler du noen gang at seniorer ikke blir verdsatt som bidragsytere i samfunnet? Gremmes du også over retorikken som forteller hvordan eldrebølgen vil skylle over velferdsstaten og true landets økonomi?

Her har du noen fakta å slå i bordet, eller noen i hodet, med:

  • Seniorenes verdiskaping i samfunnet gjennom frivillighet er 25 milliarder kroner. (da er ikke innsatsen pårørende gjør tatt med)

  • Frivillige arbeidstimer fra heltidspensjonister er 50 000 årsverk. Det tilsvarer de samlede årsverk innen fiske eller jord- og skogbruk.

  • Seniorer bidrar med 120 mrd. gjennom skatter og avgifter. Og forbruk.

Disse ferske faktaene ble presentert på frokostmøte i Statens seniorråd i uken som gikk.

 

En kinkig SOS-sak

Bestemor på 92 med angst og nyresvikt har fått beskjed om at det er 8 ukers ventetid for sykehjemsplass! Hjemmetjenesten kommer fire ganger i døgnet ,og datter og barnebarn går på skift. Hun har vært innlagt på sykehus, men sendt hjem igjen.

Familien vurderte å få henne reinnlagt for så å ikke ta henne imot igjen om hun ble skrevet ut. Jeg kan forstå at det kan virke som en siste mulighet, men de ville nok ikke kunne tilgi seg selv om noe skulle hende. Vi kan aldri anbefale dette som løsning!

Barnebarnet fortalte at kommunen overhodet ikke var behjelpelig, fastlegen ble ikke hørt og hjemmepleien mente det var uforsvarlig å ha bestemor hjemme.

Thomas (Bøhmer, lege og leder i RG helse og omsorg) ga meg et godt underlag for å snakke med kommunen.

Etter å ha fått saksbehandler i kommunen i tale, la jeg frem saken og uttrykte vår bekymring. Saksbehandleren lyttet og da jeg var ferdig sa hun oppgitt: du har ikke hele historien. Vi ble enige om at fastlegen skulle kontaktes og vurdere tiltak.

Fredag ringte barnebarnet igjen. Bestemor hadde fått sykehjemsplass! Men på akkurat det sykehjemmet ville hun ikke være.

–          Jeg ville tatt den plassen, sa jeg. Og saken var løst fra vår side.

 

Ha en fin uke – hilsen Christin

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...