Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle!

Mange fikk med seg saken om ekteparet Gunvor (95) og Charles (94) som ikke fikk bo sammen på sykehjemmet i Arendal. Pårørende- og eldreorganisasjoner, også Seniorsaken, mobiliserte i nyhetene, sosiale medier og ved direkte henvendelser til kommunen, fylkesmann og til sist helseminister Høie. Til slutt ga kommunen etter for presset, og Charles fikk flytte inn til sin Gunvor. Men dette var ikke slutten på saken. Fredag kom nyheten om at Oscar (89), som trengte sykehjemsplass, måtte settes på venteliste ettersom Charles hadde fått hans plass.

Denne historien er til ettertanke. Spesielt for organisasjoner som vår med stor påvirkningskraft i enkeltsaker. Er det riktig at eldre partnere som ikke trenger sykehjemsplass skal flytte inn til en syk partner? Blir livskvaliteten til partneren som flytter inn forringet når hun eller han blir pårørende døgnet rundt? Skal partnere prioriteres foran andre syke på venteliste?

Dette er et etisk dilemma!

Onsdag var det møte med generalsekretæren i Norges Innsamlingsråd, som er en interesseorganisasjon for store frivillige organisasjoner som Røde Kors, Nasjonalforeningen m.fl. Målet var å lære litt om hvordan man kan gjennomføre innsamlingskampanjer til ulike formål på en trygg og positiv måte. Det mest overraskende var at eldre, som ikke har reservert seg mot telefonsalg og lignende, er de som er mest positive til å bli kontaktet med forespørsel om støtte til en god sak. Flere eldre har uttalt at de opplever det som overformynderi når myndighetene vil sette en øvre aldersgrense på hvem innsamlingsaksjonene kan rettes mot.

Ha en fin uke!

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...