Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle!

 

Senior Norge blir Seniorsakens nye navn!

Det vedtok landsmøtet 22. mai. Mange både internt og eksternt mener det er en milepæl i vår historie. Og ikke minst er timingen riktig i forbindelse med vårt 15 års jubileum!
Mange har spurt seg og oss om hva som er «saken» i Seniorsaken.

Med navnet, Senior Norge, vil vi i mye større grad fremstå som den organisasjonen vi ønsker å være. En organisasjon som favner, og ivaretar interessene til seniorer fra 55 – 100 +. 

Vårt oppdrag er å bekjempe diskriminering av seniorer og synliggjøre deres ressurser. Vårt løfte til våre medlemmer er å kreve omsorgsfull omstilling for eldre enten det gjelder det digitaliserte samfunnet, overgang til omsorgsteknologi eller å ivareta eldre som gruppe eller individer i ulike livsfaser.

Det nye navnet vil i mye større grad representere hvordan vi skal jobbe fremover.

Senior Norge skal være en organisasjon som både er en lobbyorganisasjon og en kamporganisasjon. Jeg tror det er viktig å synliggjøre i mye større grad hva vi får til i kulissene. Ellers er det lett å oppfatte oss som usynlige på barrikadene. Jeg tror også Senior Norge vil bli oppfattet som en mer likestilt og klar konkurrent til Pensjonistforbundet.

Men det er ikke gjort i en fei å skifte navn. Men arbeidet er i gang!

 

Generasjonsmøte i regi av SF.

6. juni stilte representanter fra Sosialistisk ungdom, Unge Venstre og Unge Høyre for å grilles om pensjon. Frp-representanten var syk, Krf kom ikke. Heller ikke Sp var representert. Men de er vel ute og seiler i medvind….

Når unge politikere og pensjonister møtes kommer det raskt frem at ansvar, solidaritet og rettferdighet står sterkt i begge gruppene.

Første nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, gjorde det helt klart at hun var mye “dyrere” enn pensjonistene. Gratis utdanning, billig studielån, tre til fire runder i barselpermisjon osv. Hun fikk applaus!

PS De “unge” kunne overraskende mye om pensjon!

 

Torsdag representerte Knut Chr. Seniorsaken på Finans Norges seminar ”Vil du (fortsatt) ha bank? Gå inn på Finans Norge for å lese hans og de andres presentasjoner.

Selv om du ikke gjør det, burde du vite hva han sa. Han snakket om vårt krav om en omsorgsfull omstilling i det digitale samfunnet. Alle nikket, og flere kom tilbake til ham for å høre mer om vårt begrep. Løsningen må være empati og dialog.

 

Diakonhjemmet:

23. august kl. 18.00 går valgkampens viktigste møte av stabelen! Rikspolitikere med spesielt engasjement, samme mål, men ulike strategier vil bli utfordret av Aslak Bonde om deres ulike syn på seniorers rolle i samfunnet og helse- og omsorgspolitikk.

Sett av datoen!

 

Ha en fin uke!

Hilsen Christin

PS. Beklager Christin, men jeg kunne ikke dy meg for å foreslå en ny logo. – SKAL ALDRI SKJE IGJEN! (vestlars)

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER…