Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle!
Da er valget over og stemmene talt og vel så det. Det vil si, ikke alle er ferdige med å velge hverandre, en annen eller ingen. Men det som er sikkert er at ikke mange seniorer ble valgt!

Stig ( Klingstedt, leder RG jus og økonomi) har oppsummert på Facebook-siden vår:

Kraftig demokratisk underskudd i Stortinget.

Det nye stortinget består av 169 representanter. Av disse er 71 mellom 20 og 44 år, 95 er mellom 45 og 66 år og tre er over 66 år. Den yngste gruppen utgjør 33,7 prosent av befolkningen og har 42 prosent av mandatene. Gruppen 45-66 år utgjør 27,7 prosent av befolkningen og har 56,2 representanter mens gruppen 67 og eldre utgjør 14,6 prosent av befolkningen og har 1,8 prosent av representantene. Det er altså en kraftig underrepresentasjon blant eldre. Årsaken til dette er trolig for det første at eldre vegrer seg for å fortsette som aktive politikere på landsbasis. For det andre at eldre kandidater enten ikke blir satt opp på valglistene eller at de kommer langt ned. I tillegg fremgår det ikke av valglistene hvilken alder kandidatene har, og mange av velgerne er ikke så kjent med kandidatene at de kan preferere eldre kandidater i valget. Vi må altså bare konstatere at også det kommende storting har et stort demokratisk underskudd.

Jeg tyr til utdrag av flere av Stigs kloke ord på Facebook-siden vår:

Det er i valgkampen gitt få løfter som angår seniorene. Mangel på sykehjemsplasser er nevnt, og må følges opp av våre organisasjoner. Arbeiderpartiets løfte om å endre reglene for underregulering av pensjonen vil neppe bli gjennomført. Det kunne ha vært et gode på kort sikt for seniorene, men høyst usikkert om det er fordelaktig på lengre sikt. Seniorsaken bør fortsette å arbeide for at underreguleringen skal sløyfes helt, slik at også seniorene får sin del av velstandsutviklingen. 
Dette valget med forutgående valgkamp har i alle fall vist at det er helt nødvendig for Seniorsaken å arbeide ufortrødent videre for å sikre seniorenes krav på å få en verdig alderdom.

Vel blåst!

Det betyr altså at det ikke vil være mange løfter å bryte overfor eldre i kommende periode. Det er nemlig knapt gitt noen….

Dette gir oss en gyllen anledning til å mobilisere i kommunene!

Det er bare to år til kommunevalg!!!!

I uka som gikk møtte Knut Chr.,  Marvin og jeg årets hederssenior. I år har prisen for første gang gått til en organisasjon. Og det er et sprekt valg. Utdelingen er preget av  spenning og hemmelighold, så hedersseniorens identitet skal ikke avsløres før FNs eldredag, som feires i Oslo rådhus 1. oktober.

(Ettersom Ukeslutt kun kommer ut hver fredag vil dere få vite hvem det er neste fredag).

Det er Eva  som hvert år organiserer Seniorsakens del av arrangementet. Hun har et luksusproblem i år siden  så mange frivillige har meldt seg til tjeneste.

 

Ha en fin uke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter

Kommentarer er stengt.