Uken som gikk – Nytt fra Seniorsaken sentralt (BA5)

Hei alle!

Mange planleggingsmøter og Ikke så mye å skrive hjem om denne uka. Om jeg da ikke kan referere litt fra en konferanse jeg ble forhindret fra å delta på.

Statens seniorråd overrakte sin redegjørelse til helseminister Bent Høie 2. oktober

– Flere eldre er en mulighet, ikke et problem.
Det sa leder i Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg, da hun presenterte redegjørelsen «Flere eldre – flere muligheter» denne uken.

Redegjørelsen er Statens seniorråds anbefalinger i en rekke saker som gjelder seniorenes situasjon. Slik som å stå lenger i arbeid, om eldre som samfunnsressurs, om aldersdiskriminering og sunn og aktiv aldring.

I motsetning til meg var Stig Klingstedt, leder RG Jus og økonomi,  til stede på konferansen og skrev innlegget under som svar på et annet innlegg på Facebooksiden vår:

 

-Vi får ta det vi kan få av lovord om hvilken flott ressurs vi er. Jeg var til stede og ble ganske inspirert av Wenche Frogn Sellægs presentasjon. Statens seniorråd har gjort et godt stykke arbeid. Etter presentasjonen var det debatt der en representant fra NHO og en fra LO samt nestlederen i Statens seniorråd deltok. Alle bedyret at seniorene er en viktig ressurs, men samtidig var det klart at man, ifølge LO og NHO, må ha aldersgrenser i arbeidslivet. Logikken er litt rar. Man hevder at seniorene er en ressurs, men samtidig er de en belastning for bedriftene når de når aldersgrensen på 70 eller 72 år, noe som gjør det nødvendig med oppsigelse uten annen saklig grunn enn alder. Vi har en jobb å gjøre!

Følg debatten på FB

 

Neste uke, da blir det helt andre boller!

Da vil generalsekretæren være på hjul med Marvin og Agnethe (Tjærandsen, styremedlem) . Først til Østfold så til Bærum.

 

Ha en fin uke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter