Umderernæring på sykehjemmene

Umderernæring på sykehjemmene

Flere årsaker

SENIORSAKEN ØSTFOLD reagerer på de mange meldinger om underernærte beboere på sykehjem. Skulle vi ikke være i stand til å gi våre eldre tilstrekkelig med næringsrik mat? Det er jo ikke mangel på mat i Norge i dag – alt er stort sett tilgjengelig.

Hvordan kan det så ha seg at så meget som 60% beboerne på sykehjem er underernærte?

Vi tror det har flere årsaker!

De aller fleste av sykehjemmene er underbemannet og det er begrenset hvor meget tid pleierne har til hver beboer. De eldre spiser sakte, mange spiser veldig sakte. Hvis pleierne ikke har tid eller tålmodighet nok, blir konsekvensen at beboerne ikke får i seg mat nok. Dette tror vi er en hovedårsak til underernæringen.

Miljøet og rytmen i sykehjemmene er ofte svært forskjellig fra det beboerne har vært vant til.

I ethvert hjem er det et kjøkken hvor det lages mat, og appetittvekkende matlukt får spre seg i huset. Slik er det imidlertid ikke i sykehjemmene lenger. Kjøkkenene er borte og maten leveres fra sentrale storkjøkken. Standardisert mat tilbys beboere som ikke er «standard» – de er individer, alle med sine særegenheter og spesielle behov. Mulighetene for individuelle tilpasninger og personlig service er begrenset.

– Et forhold er at tidspunktene for måltidene kan ha vært mer bestemt av hensyn til pleiernes arbeidstid og skiftordninger, enn til det beboerne har vært vant til. Frokost kl 09000 – 1000, middag kl 1200 – 1300, kaffe/kaker kl 1500 og enkelt kveldsmåltid kl 1800. Det har vært for tett mellom måltidene, hovedmåltidet middag allerede kl 12 – 1300 kommer alt for tidlig, mens tiden fra kveldsmåltid til neste frokost blir for lang. Rytmen blir helt feil.

Det har blitt en større forståelse for at tidspunktene for måltidene er av stor betydning for beboernes helse og trivsel. Dette er således under vurdering i flere sykehjem og endringer vil utvilsomt komme! Sykehjem som allerede har innført endringer, kan vise til gode resultater. Beboerne blir roligere og bruken av sovemedisiner og beroligende medikamenter går ned.

Vi er litt forundret over at man ikke tidligere er blitt oppmerksom på at tidspunkter for måltider på sykehjemmene åpenbart har vært uheldige og ute av takt med vanlig praksis. Omstilling til nye tidspunkter vil sikkert kunne oppleves som krevende, men vi har tro på dette etter hvert blir allment gjennomført.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...