151109-Penger

Underreguleringen tar knekken på 66% regelen

Offentlige pensjoner har hatt den forutsetning at folk med full opptjening skulle få en pensjon tilsvarende 66% av lønn. Dette har vært en grei forutsetning for pensjonistene å forholde seg til. Men så kommer den årlige underreguleringen og endrer forutsetningene.

Vi gjengir fra en artikkel i Aftenposten av 10. desember. Den er skrevet av Alexandra Plathe i firmaet Gabler Steenberg og Plathe AS.

«Pensjonen blir kanskje ikke så høy som du tror.

Gjelder ikke 66 % regelen for alltid med offentlig tjenestepensjon?

Spørsmål: Det er alltid interessant å lese ditt pensjonsstoff, men det bør tydeliggjøres at 66% regelen i staten gjelder kun det aller første pensjonsåret, deretter avspises pensjonsreguleringen med 0,75% av lønnsutviklingen årlig. Hvis vi regner med at lønnsutviklingen følger prisutviklingen (de siste årene har faktisk lønnsutviklingen ligget under) vil realverdien av pensjonen (det vi lever av) ligge under 60% allerede etter 10 år. Og siden median-levetiden i Norge er på vei mot 90 år, vil den forventede realverdien av statspensjonen etter hvert nærme seg 50%. Dette underkommuniseres fra Statens Pensjonskasse, det kan derfor være fint at andre nevner det.

Jobbeksperten: Det er riktig at alderspensjonen for offentlig tjenestepensjon fikk en ny, lavere regulering fra og med 2011. Regulering av alderspensjonen reguleres tilsvarende det som gjelder løpende alderspensjon fra NAV. Frem til 2011 tilsvarte reguleringen den generelle lønnsreguleringen i samfunnet (G-regulering) er det riktig at man ikke vil kunne «kjenne igjen» 66%-nivået etter som reguleringen av pensjonsgrunnlaget sakker akterut i forhold til den generelle lønnsregulering i samfunnet (G)»

SENIOR NORGE – Østfold har stilt spørsmålet før, men det kan gjentas:

 

Hvorfor i all verden skal pensjonistene diskrimineres ved at deres pensjoner justeres med en lavere sats enn det som gjelder lønnsmottagere?  

Vi ser ingen saklig grunn for dette ut over det å lette statskassen for kostnader. Vi tror pensjonistene igjen har blitt en salderingspost i statens budsjettarbeid.

De store pensjonistorganisasjonene skulle samordne sine interesser og kjempe for å fjerne underreguleringen helt.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter