Urimelig å skille ektepar på sykehjem

SENIORSAKEN er opptatt av at de eldre får verdig omsorg. Det er i denne forbindelse vi med interesse ha lest et debattinnlegg i Fredrikstad Blad torsdag den 6. april. Vi gjengir nedenfor noen avsnitt av innlegget.

«Saken fra Arendal om Charles og Gunnar som etter 68 års ekteskap ikke fikk bo sammen på sykehjem, har opprørt mange. Årsaken var at Charles ikke hadde rett til sykehjemsplass.

En samboergaranti for eldre er et spørsmål om frihet og verdighet. Eldre må kunne få mer innflytelse over egen livssituasjon. Å skille eldre ektepar som har bodd sammen i flere år, er helt urimelig. Fredrikstad kommune utfører i dag en praksis som legger til rette for samboerskap på sykehjemmene.

Fredrikstad kommune har ikke en samboergaranti for eldre pr. dags dato. I Oslo har de hatt en slik rett siden 2011. Her er kriteriet at den andre ektefellen eller samboeren også har behov for helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriteriene for tildeling av korttidsopphold.

Kostnadene ved en «samboergaranti» er selvsagt et spørsmål, men erfaringer tyder ikke på at dette blir en ekstrautgift av betydning. Regjeringen har vedtatt lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg, og i denne sammenheng skal kommunene lage egne forskrifter som beskriver hvem dette gjelder innen juli i år.

Vi mener at en innføring av en lokal samboergaranti for eldre er det beste Fredrikstad kommune kan gjøre i denne sammenhengen.

 

NJÅL BENKESTOCH KJØLHOLDT GUSTAVSEN

LARS PETTER KURAN

Bystyrerepresentanter for Høyre»

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD vil følge med for å se hva som skjer med denne saken. Vi håper Østfold Høyre orienterer seg om hva som skjer med denne saken i Østfold for øvrig og legger press på kommunene! Hvis ikke vi teller helt feil, så er det 18 kommuner i Østfold. Det ville være helt urimelig om vi skulle ende opp med 18 forskjellige ordninger for samboerskap i sykehjemmene!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...