VELFERDSTEKNOLOGI!

Digitale løsninger som skal redde hjemmetjenestene!

SENIORSAKEN ØSTFOLD avholdt åpent møte i Glenghuset i Sarpsborg 1. februar. Temaet denne gangen var Velferdsteknologi. Foredragsholdere var rådgivere i Sarpsborg kommune, Mona Elise Kristoffersen og Marie Dahl. En velfylt sal av lydhøre seniorer ønsket foredragsholderne velkommen. Velferdsteknologi er et relativt nytt område og fortsatt ukjent for de fleste.

Foredragsholderne fremstilte temaet på en grei og lettforståelig måte. Vi tror alle fikk en god forståelse for hva det dreier seg om. Den eldre del av befolkningen vokser meget raskt. Det blir så mange eldre at mangelen på sykehjemsplasser bare vokser. Dette innebærer at flere vil måtte bo hjemme, lenger. Dette øker kravet til kapasitet til en allerede hardt presset hjemmetjeneste.

De digitale løsningene skal forenkle og effektivisere kommunikasjonen mellom hjemmehjelpen og de eldre som bor hjemme. I dette ligger betydelige kapasitetsgevinster. De eldre som bor hjemme vil få bedre kontroll over eget liv ved at de selv utfører kontroller som måling av blodtrykk, blodsukker etc. og rapportere dette direkte linje til hjemmehjelpens sentral for relevant oppfølging. Dette gir trygghet for de eldre. den erfaringen man har gjort så langt. I en presentasjon som vi fikk, blir det fort mange nye elementer å forholde seg til på en gang. Da kan det lett oppleves som uoversiktlig og komplisert. Men det blir ikke slik i virkeligheten når man blir introdusert for et hjelpemiddel ad gangen.

Det ble forsikret om at de eldre oppfatter det som enkelt. Beroligende for de av oss som måtte være litt skeptiske. Det er å håpe at den nye teknologien ikke fjerner oss fra brukerne, og at den kapasitet som vinnes gir mulighet til å gi de eldre den omsorg og oppmerksomhet man ikke makter å gi i dag.

Stortinget vedtok i 2013 en nasjonal satsing på velferdsteknologi som det i dag arbeides systematisk med i alle kommuner i landet. Sarpsborg kommune var tidlig ute og kom i gang allerede i 2010 og ligger langt fremme. Etter foredraget ble det sosialt samvær, kaffe og vafler og utlodning.

Neste møte blir 1. mars. Da er det årsmøte og så får vi et innslag om private hjemmetjenester av et nytt firma i Fredrikstad: «Vi har tid».

Alle er vel møtt! Ta med venner og kjente!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER... TRYKK HER