VELFERDSTEKNOLOGI

Trygghetssirkler – er tiden riktig?

SENIORSAKEN ØSTFOLD avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 5. april. Lederen åpnet møtet med å orientere om aktuelle saker i Seniorsaken. Den store saken for tiden er SENIORSAKENS nye program. Dette vil presenteres i foreningens neste temamøte, onsdag den 3. mai av Christin Engelstad, kommunikasjonsansvarlig i Seniorsaken.

Temaet denne gangen dreide seg om et konsept som har eldre mennesker som målgruppe. Ideen er å gi disse kontakt- og kommunikasjonsmuligheter samt å motvirke ensomhet. Daglig leder i Curaservice A/S, Lars Ole Mathiesen, presenterte konseptet. Dette er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet.

CuraGuard har utgangspunkt i «trygghetssirkler» hvor personer som ønsker å ha en enkel mulighet for å få hjelp eller be om hjelp til noe, kan inngå i en trygghetsgruppe. Trygghetsgruppen kan bestå av naboer, familie eller andre som måtte ønske en slik kommunikasjonsmulighet. Konseptet er basert på digitale løsninger, selv om ikke-digitale personer også vil kunne delta gjennom digital, kompetent hjelper.

SENIORSAKEN ØSTFOLD tror Curaservice A/S vil møte en rekke betydelig utfordringer i forbindelse med introduksjonen av CuraGuard.

En stor del av målgruppen er eldre, ikke-digitale personer. Konseptet som ble presentert krever evne og vilje til nytenking og et minimum av digital kompetanse. I gruppen 80+ er majoriteten ikke-digitale. SENIORSAKEN ØSTFOLD har intervjuet en rekke personer i denne aldersgruppen og kan konstatere at motivasjonen for å ta til seg nye ting og tilegne seg digital kompetanse er nærmest fullstendig fraværende.

Av de nær 40 som deltok under vårt møte, oppga bare ca. 10 at de har smarttelefon. Flere eldre har bare fasttelefon. Gjelder anslagsvis 20% av de over 80 år.

En utfordring må det være å etablere trygghetsgrupper med mennesker som hver og en har full tillit til hverandre og som er motivert for å delta i en slik gruppe. Så må man ha sikkerhet for at det innenfor en trygghetsgruppe er full konfidensialitet. Realiserbart?

Vi tror CuraGuard vil kunne bli en tjenlig kommunikasjonsplattform, men tviler på at tiden er riktig. Når dagens 70-åringer blir 80 har man kanskje en målgruppe som er mer moden for å ta til seg et konsept som CuraGuard.

Vårt neste temamøte blir som nevnt onsdag 3. mai, Glenghuset, Sarpsborg kl. 1200. Seniorsakens nye program presenteres. Dette blir spennende – møt opp!

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...