Vi er i gang med annet halvår!

 

Mange av oss er vel fortsatt i feriemodus, men vi skriver 31. juli – og vi er i gang med 2. halvår!

Først noen ord om vår virksomhet i 1. halvår.

Vi har gjennomført 6 temamøter, 5 styremøter og årsmøte. Så har vi deltatt i forskjellige møter med Seniorsaken sentralt. Vi har hatt en jevn oppslutning om temamøtene våre, men kunne gjerne sett at oppslutningen hadde vært enda bedre. Det har vi tenkt å gjøre noe med.

 

Vår stemme fra Østfold blir hørt. Vårt forslag til å endre navnet på foreningen til SENIOR NORGE ble vedtatt og blir innført i løpet av høsten.

Vi har bra gjennomslag i pressen. Referatene fra våre temamøter og våre debattinnlegg blir tatt inn i de fleste Østfoldavisene hver eneste måned. Det er vi meget godt fornøyd med.

Ellers så har vi gjort to kvantesprang som får stor betydning for vår virksomhet.

Vi arbeider intens med å utvikle vår nettside som vi driver som en ukeavis. Vi vil være best på seniornytt i Østfold, og vi vil at vår nettside skal være et forum for seniorer og pensjonister i fylket.

Besøkstallene forteller at vi så langt har lykkes bra. Vi har i juli måned i år hatt nær 4 ganger så mange besøk som vi hadde samme måned i fjor. Den besøkstakten vi har nå, ligger på over 30.000 besøk årlig. Meget godt fornøyd med det, men vi skal videre!

Det at vi oppnår så mange besøk på nettsiden, gjør at vi når fram med våre budskap til mange fler enn tidligere – vi gjør Seniorsaken og vår virksomhet kjent.

Det andre forhold er at vi med slike besøkstall er blitt interessante for annonsører i Østfold. Vi har tilpasset nettsiden vår slik at vi nå kan ta inn annonser. De inntektene vi vil få av dette, gir oss et økonomisk grunnlag for å kunne utvikle vår virksomhet.

Det blir et spennende 2. halvår for Seniorsaken. Navnebyttet vil stå sentralt. Det har alltid vært vanskelig å forklare hva «saken» har vært, og navnet har ikke gitt noen informasjon om at foreningen skal være landsomfattende. Vi tror at det nye navnet vil bringe foreningen et skritt fremover. En av de største utfordringene for foreningen er å få etablert lokallag i alle de store byene, her er det fortsatt noen hull å fylle!

Vår største utfordring som fylkeslag for Østfold er å være synlig og til stede i alle deler av fylket på en måte som gjør at alle våre medlemmer opplever at de er «innenfor». Vi holder kontakt med våre medlemmer gjennom våre temamøter, men med det rekker vi ikke alle våre 700 medlemmer. Kontakten opprettholdes gjennom nettsiden vår, gjennom innslag i lokalavisene og gjennom referater fra temamøter og styremøter. Vi kommer nå i større grad til å kommunisere med de som ikke har Epostadresse pr. vanlig post, slik at disse får vesentlig bedre informasjoner enn til nå. Det gjelder omtrent halvparten av våre medlemmer.

En annen utfordring er å få etablert lokalkontakt i Halden som kan formidle informasjon til oss og holde kontakt med medlemmene i Halden. Er det noen som har lyst, så kontakt oss gjerne.

Vi vil i annet halvår ha fire temamøter- to i Sarpsborg, et i Fredrikstad og 1 i Mysen. Møtene i Sarpsborg blir lunsjmøter, de to andre kveldsmøter. Møtet i Mysen vil bli det første vi avholder i Indre Østfold. Bærebjelken i møtene skal fortsatt være et aktuelt, relevant tema, men vi vil forsøke å legge inn et større innslag av underholdning.

 

Vi vil at de som deltar på våre møter skal tenke at: «Dette var et bra tema, en bra foredragsholder, god underholdning – og du verden hvor hyggelig vi har hatt det!»

Da har vi lykkes.

 

Vårt samfunn er under en akselererende utvikling. Det er i høy grad den teknologiske utviklingen som er premissgivende. Det går så fort i svingene at det blir vanskelig for noen og enhver å henge med. Dette gjelder også det offentlige. Tidligere sosialsjef i Fredrikstad kommune og mangeårig stortingsrepresentant, Kjell Engebretsen, vil foredra for oss den 6. september under tittelen: «Seniorpolitikk tilpasset dagens situasjon». Underholdning ved Morten Holm Pedersen. Gitar og egne tekster.

Til vårt neste temamøte, tirsdag den 10. oktober, får vi storbesøk. Seniorsakens styreleder Marvin Wiseth, vil være dagens foredragsholder. Han vil redegjøre for navneskiftet til Senior Norge og for sine visjoner for Seniorsaken. Marvin Wiseth er en velkjent politiker. Mindre kjent er at han er landets fremste ekspert på Winston Churchill. Han vil holde et foredrag om nettopp Winston Churchill. Marvin Wiseth er en glimrende forteller – gled dere!  Musikalsk underholdning ved Øistein Darum og Floa-guttane.

Siden vårt møte i Mysen 1. november er vårt første møte i Indre Østfold, vil det være et intro-møte. Kommunikasjonssjef Christin Engelstad vil fortelle om Seniorsaken – hvor startet vi, hvor er vi i dag og hvor går vi! Så vil undertegnede fortelle om Seniorsaken Østfold og hvilke utfordringer det innebærer å drive et fylkeslag. Musikalsk innslag ved «visegruppen Lars». Vi håper vi får mange nye bekjentskaper under vårt første møte i Indre Østfold.

Julemøtet, den 6. desember skal først og fremst være et hyggemøte, med noen faglige innslag og musikalsk underholdning.

Vi gleder oss til et spenstig annet halvår!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter