Vi forstsetter utviklingen av nettsiden

Det er vårt mål at nettsiden vår skal være et forum for alle seniorer og pensjonister i Østfold. Skal vi tippe at det er 70 -80.000 pensjonister og like mange seniorer (60+) i fylket. Vi skal være best på seniorinformasjon i Østfold.

Vi kan ikke være statiske. Derfor må nettsiden vår være under kontinuerlig utvikling. Vi må til enhver tid levere et leseverdig, godt produkt. Besøkstallene sier noe om hvor langt vi har nådd til enhver tid. De stiger jevnt. Vi stiler mot 26 – 27.000 besøk i inneværende år, men har ikke tenkt å stoppe der!

Vi gjør nå et lite kvantesprang!

  • Toppen av førstesiden er endret ved at vi har skiftet hovedbilde og synliggjort i høyere grad at dette er SENIORSAKEN Østfold.
  • Førstesiden vår har hatt en begrensing på 6 kort innlegg. Nå kan vi ha 9. Dette gir oss bedre muligheter til å fremstå som en nyhetsavis.
  • Vi satser på variert, aktuelt stoff fra hele fylket. Våre lokalkontakter gir oss tips om lokale nyheter som vi tar inn på nettsiden. Vi har jevnlig hatt inne nyheter fra Moss og omegn, og nå får vi også inn stoff fra Indre Østfold. Halden er neste område vi må få med oss.
  • De høye besøkstall vi oppnår, gjør at vi kan tilby annonsører interessante eksponeringsmuligheter.

Vi tilbyr nå annonser på første siden og på de følgende nyhetssider. Vi har allerede solgt annonseplassene på første siden. De første annonsene vil vises mandag den 29. mai. Annonsene får en plassering som gjør at de ikke fortrenger redaksjonelt stoff. Inntektene fra annonsene vi gi oss mulighet til å gjøre temamøtene enda mer aktuelle og interessante.

Vi tror at annonser på Nettsiden skal bli en stabil og viktig inntektskilde for vår forening. Som nevnt ovenfor har vi solgt annonseplassene på førstesiden, og vi starter nå arbeidet med å selge ledige plasser på nyhetssidene.

Jo høyere besøkstall vi kan vise til, jo enklere blir det å selge annonser.

Vi jobber derfor intens med å få opp besøkstallet fra de ca. 25 000 vi har nå. Vi sender hver eneste mandag morgen påminnelse om nyhetsoppdateringen til våre egne medlemmer, og til prioriterte kontakter. Nå legger vi også påminnelsene ut på Facebook, og deler med våre venner. Så er det å håpe at de igjen deler med sine venner – vi kan på denne måte nå flere tusen.

Vi er takknemlig for alle som deler våre innlegg med sine Facebook-venner..

Vi bruker mye tid og energi på dette blant annet fordi det gir oss muligheter til det primære – nemlig å nå ut til flest mulige, med variert og aktuell seniorinformasjon og informasjon om Seniorsaken Østfold og foreningens virksomhet.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Arne Vestergaard Larsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...