VI VIL ØKE VÅRT NÆRVÆR

Lokalkontakter i flere deler av Østfold

Vår forening var opprinnelig et lokallag i Seniorsaken for Sarpsborg. Mesteparten av vår virksomhet har i all vesentlighet vært konsentrert om Sarpsborg og nærmeste omegn.

Senere har vi blitt et fylkeslag med ansvar for hele Østfold.

Vi er godt nærværende i Sarpsborg og Fredrikstad hvor vi har den største andel av medlemmer. I andre deler av vårt ansvarsområde vil vi være representert med lokalkontakter.

Lokalkontaktenes oppgave vil være å holde kontakt med seniorer og pensjonister i sine områder, verve nye medlemmer til Seniorsaken, holde seg informert om lokale hendelser som vedrører seniorer og pensjonister og formidle relevant informasjon til vår hjemmesideredaksjon og til vårt styre.

Vi har nå en lokalkontakt i Moss, Tom Eirik Thommassen, og 2 i Indre Østfold, Jan Arne Falla og Steinar Kløverød. Vi søker fortsatt etter lokalkontakt i Halden.

Tom Eirik Thomassen har vært introdusert tidligere. Jan Arne Falla og Steinar Kløverød er nå introdusert på annen plass på hjemmesiden.

Hjemmesiden er vår medlemsavis som vi driver som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Samtidig er den vår kommunikasjonsplattform. For at den skal være interessant for seniorer og pensjonister i hele Østfold, er vi avhengig av å kunne presentere stoff fra alle deler av fylket. En av lokalkontaktenes viktigste oppgaver blir således å forsyne vår hjemmesideredaksjon med lokalt, aktuelt stoff.

Oppslutningen om vår hjemmeside har vært god og er stadig økende. Vi registrerte i fjor 12.700 besøk på hjemmesiden. Med den besøkstakt vi har hatt til nå i år, ligger vi an til å nå 25.000 besøk – altså en dobling i forhold til fjoråret.

Vi er så fri å tolke dette dithen at vi har et produkt som er interessant for våre målgrupper.

Vårt ubeskjedne mål er fortsatt at vi skal være best i Østfold når det gjelder informasjon og nyheter som er relevant for seniorer og pensjonister.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

SE ALLE NYHETER...