1950 -2020 Fra 2 til 8 milliarder!

Eldrebølgen en parentes!

For snart 70 år siden, da forfatteren gikk sine siste år på folkeskolen, ble det estimert at jordens befolkning talte 2 milliarder mennesker. Siden den gang har menneskene reprodusert seg selv i et akselererende tempo. Trolig passerer vi 8 milliarder innen 2020!

I en slik sammenheng blir vår lokale eldrebølge en parentes!

8 milliarder er et tall som er så stort at det er vanskelig å forholde seg til. Vi er blitt så mange at vi presser jordens ressurser og vårt eksistensgrunnlag til det ytterste. Et eller annet sted er det en grense, og den er kanskje ikke så langt unna.

Vårt stadig økende forbruk fører med seg klimaendringer som vi så langt ikke har maktet å stoppe, og som vi ikke ser de endelige konsekvensene av.

Det som er skremmende, er at vi hittil ikke har vist evne til å møte disse utfordringene og endre utviklingen. Verdens befolkning reproduserer fortsatt seg selv i ubegrenset tempo!

Det er flere årsaker til dette!

I store deler av verden har ikke befolkningen tilstrekkelig kunnskap om befolkningsproblemet. Den høye reproduksjonen fortsetter selv om de lever i områder hvor det snart er bare ståplass igjen! Samtidig er det sosiale og kulturelle forhold som hindrer reduksjon av befolkningsøkningen. Prevensjon er ukjent, eller det strider imot kulturelle oppfatninger.

Vi betaler våre pensjonspremier og setter penger i banken for å sikre vår alderdom. I utviklingslandene er det slik at man setter mange barn til verden for å sikre seg at noen tar seg av dem når de blir gamle. En annen form for pensjonsordning enn de vi har!

Den katolske kirke holder et solid grep om sin omfattende menighet og forhindrer at prevensjon blir tatt i vanlig bruk ved sin restriktive holdning!

Bildet er ikke entydig. I flere land står man nå overfor kommende reduksjon av befolkningen.  Dette er en utfordring vi også står overfor i Norge. Mens det tidligere var slik at førstegangsfødende kvinner var ned mot 20 år. Nå er den 29 år og hver enkelt kvinne føder i gjennomsnitt 1,7 barn. Dette medfører en forsterkning av de utfordringer den såkalte eldrebølgen innebærer. Det blir forholdsvis færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Det er de kostnader eldrebølgen drar med seg, som har vært mest fokusert. Nå er det imidlertid forskere som tror det ikke vil bli så galt likevel. De eldre blir stadig flere, samtidig som de blir friskere. Det regnes med at den gjennomsnittlige 80 åring i dag er like frisk som en 75 åring var bare for noen år tilbake. De eldre vil kunne stå lenger i jobb og de vil fortsette å yte betydelig frivillig innsats.  Så denne stormen rir vi av!

For oss er det å takle eldrebølgen på en god måte, en betydelig sak, men i den store sammenheng er dette som nevnt innledningsvis, nærmest å betrakte som en parentes.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter