201 hjemmepleiere siden 2013!

– Vi hadde for noen uker siden et innlegg på vår nettside hvor vi bragte videre hyggelige ord fra en pasient som er meget godt fornøyd med den hjemmehjelpen hun får. Vi har grunn til å tro at hjemmehjelpen i Fredrikstad i det store og hele fungerer bra, men at det trolig finnes områder med forbedringsmuligheter.

For et par år siden var SENIOR NORGE Østfold med på et møte i Fredrikstad hvor hjemmetjenestene var tema. Et forhold som ble påtalt var at de hjemmeværende pasientene til stadighet opplevde å få besøk av nye pleiere. En pårørende fortalte at hans hjemmeværende kone i løpet av et år hadde hatt mer enn 80 forskjellige hjemmehjelpere på besøk. Vi har i tidligere innlegg påpekt at dette må være urasjonelt. Hver gang må nye hjemmehjelpere gjøre seg kjent med pasienten og med forholdene i huset. Urasjonelt og lite hensynsfullt overfor pasienten.

Vi har i vårt helsevesen fått etablert en ordning med fastlege. Dette er en ordning som fungerer meget bra. Pasient og lege får mulighet til å bli kjent med hverandre og utvikle et fungerende forhold over tid.


Vi vet ikke om forholdene er direkte sammenlignbare, men kan ikke fri oss fra tanken om at det måtte kunne gå an å få til en ordning med «fast hjemmehjelp». Vi kan ikke forstå noe annet enn at dette måtte være mer rasjonelt og et vesentlig bedre tilbud til pasientene. Vi skulle ønske at noen i kommunale helsevesen tester ut om dette er gjennomførbart.


Under nevnte møte uttalte representanter for Fredrikstad kommune at de arbeidet med dette spørsmålet. Men det er tegn som tyder på at de ikke har kommet videre. I Fredrikstad Blad den 17. juni leser vi om Johnny Johansen (78) og hans kone Laila (77) ble avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien i 2013. Siden den gang har Johnny notert navnet på alle som har vært innom. Nå er han oppe i 201 navn!

– Wenche Halvorsen er etatsleder for hjemmesykepleien i Fredrikstad. Hun har flere forklaringer på hvorfor det er blitt som det er, og er enig om at over 200 ulike pleiere siden 2013 er for meget. Hun viser til at kommunen har over 2000 hjemme pasienter og at det ikke alltid er lett å få kabalen til å gå opp.

Vi kan forstå dette, men kan ikke se annet enn at det må finnes bedre løsninger. Det kan kanskje oppleves som et utopi, men muligheten for å etablere en «fast-hjemmehjelp-ordning» skulle nøye utredes. En slik ordning ville pasientene fortjene.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter