2017 – Gjennombrudd for «SENIORAVISA»!

Vi utgir «SENIORAVISA – siste nytt fra Østfold» på vår nettside. Det er en ukeavis som oppdateres hver mandag. «SENIORAVISA» er vår medlemsavis samtidig som den skal være et felles forum for seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i Østfold fylke.

Den inneholder informasjoner om vår virksomhet, aktuell seniorinformasjon fra hele fylket, lokale nyheter, foreningsnytt og en og annen hverdagshistorie. Vi synliggjør personer som på en eller annen måte har tilknytning til vår virksomhet under rubrikkene «aktuell profil» og «gratulasjoner»

-Vi har utviklet vårt konsept gjennom to og et halvt år. 2017 representerer et formidabelt gjennombrudd for SENIORAVISA. Suksesskriteriet er antall besøk på nettsiden. Vi avsluttet 2016 med 12.715 besøk. I 2017 nær tredoblet vi besøkstallet som ved årsslutt ble notert til 33 415.

Besøkstallet har vært sterkt stigende gjennom året. Siste kvartal hadde vi i alt 12 781 besøk. Dette tilsvarer 51 124 besøk på fullt år. Det er spennende å se hvor vi står ved utløpet av 2018.

-Vi leser besøkstallene som en bekreftelse på at vårt konsept er vel mottatt av et bredt publikum i Østfold. Vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse. Vi regner med at vel 70% av besøkene blir gjort av folk som ikke er medlemmer hos oss.

Gjennom SENIORAVISA får vi ut informasjon om vår virksomhet til riktig mange. Samtidig er den blitt vår viktigste inntektskilde gjennom salg av annonseplasser.

Vi er bevisst om at fortsatt suksess med SENIORAVISA, er avhengig at vi hele tiden greier å produsere aktuell informasjon som er relevant og interessant for vår primære målgruppe – seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i Østfold.

Vi er opptatt av hele tiden å utvikle konseptet vårt. I den forbindelse er vi takknemlige for synspunkter fra våre lesere. Tar også gjerne imot innlegg som vi kan ta inn i avisa.

Vi takker våre lesere for den fantastiske oppslutningen om SENIORAVISA!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter