2018 – et fremgangsrikt år!

Vi har snart enda et år bak oss. Det har vært et godt år for Senior Norge Østfold. Vi har tatt skritt fremover – noen små og andre store. Vi synes tiden kan være inne for et tilbakeblikk før vi tar fatt på nye utfordringer i det året som kommer. Vår rolle er i videste forstand å drive informasjons- og opplysningsvirksomhet og påvirkning. Vårt primære målområde er Østfold og målgruppene er våre medlemmer og seniorer i fylket og landet for øvrig.

Medlemsutviklingen

Vi har i løpet av året hatt en netto tilvekst på 316 nye medlemmer og teller nå totalt mer enn 900 medlemmer. Vi takker alle, så vel gamle som nye medlemmer for at de viser oss tillit og at de støtter oss med sitt medlemskap. Det er vår utfordring å opprette og holde kontakt, og få alle til å oppleve seg som hjemme som medlemmer hos oss!

Informasjons- og opplysningsvirksomhet

Vi arbeider gjennom media som er tilgjengelig for oss. Vi legger ut referater fra våre temamøter og debattinnlegg i 6 Østfoldaviser hver måned. Jevnlig blir innleggene tatt inn i 3 – 4 av avisene.

Vårt viktigste medium er nettsiden vår med SENIORAVISA som vi gir ut med nye innlegg hver mandag. Her fremmer vi alle saker som har betydning for de eldre. Vi har lesere fra hele Østfold, fra landet for øvrig og til og med noen fra andre land. Vi oppnår inneværende år over formidable 55.000 besøk på nettsiden. Det er en fremgang på 63% i forhold til forrige år! Etter hvert har vi fått inn flere gjesteskribenter som sikrer oss stoff fra andre deler av landet og øker bredden i SENIORAVISA sitt innhold.

 

Våre temamøter

Vi har i løpet av året hatt i alt 10 temamøter i Sarpsborg, Fredrikstad og Rygge. De fleste av møtene er holdt i Sarpsborg. Vi har forsøker etter beste evne å finne aktuelle temaer som er av almen interesser for våre medlemmer og andre. Vi har lagt inn underholdning som et element i de fleste møtene, og vi har en hyggetime før møtene for de som kommer tidlig. Oppslutningen om møtene kan variere med tid og sted, men ligger i området 40 – 50 opp til 100 deltagere. Temamøtene er en viktig del av vår informasjons- og opplysningsvirksomhet.

 

Vårt engasjement på datasiden

Vi har fått inn mer datakompetanse i vårt styre som har gjort det mulig å utarbeide et tilbud for våre medlemmer. Nær halvparten av våre medlemmer har ikke PC og har ikke digital kompetanse. Vi ønsker flere av disse på nett, samtidig som vi vil tilby utviklingsmuligheter og driftsstøtte til de som allerede er på nett.

Vår «pakke» består av en oversikt over opplæringstilbud i Østfold, en oversikt over digitale ord og uttrykk med forklaring og til sist, men ikke minst en rådgivningstjeneste som er gratis for våre medlemmer.

Våre medlemsfordeler

Vi har introdusert et sett med medlemsfordeler. Oversikt over disse finnes på egen side på våre nettsider – Medlemsfordeler.

 

Våre saker

Vi engasjerer oss stort sett i alle saker som vedrører helse og omsorg – sykehjemsutbygging, mat på sykehjemmene, hjemmehjelpen, velferdsteknologi mm.

Så er vi engasjert i seniorøkonomi, trygd og pensjon, trygdeoppgjør.

Av spesielle saker vil vi nevne oppfølging av driften på det nye Sentralsykehuset på Kalnes og arbeidet med å få NAV til å sende oppgjørsoversikt pr. post til de som ikke er på nett. Her har vi bidratt til noen konkrete resultater. Ledelsen på Kalnes er skiftet ut og de ikke-digitale får «slippen» sin i posten.

Kampen mot underregulering av de årlige pensjonstilleggene er en av de mest betydelige sakene vi er engasjert i. Så langt uten positive resultater, men vi skal ikke gi oss.

 

Økonomi

Driften av foreningen er vel tilpasset de økonomiske midler som vi har tilgjengelig. En videre utvikling av våre aktiviteter vil forutsette økte inntekter.


Neste temamøte blir onsdag 9. januar på Gleng i Sarpsborg, kl. 1200 – 1400. Teama for dette møtet vil være: SENIORØKONOMI!

Dagens utgave av SENIORAVISA blir den siste i dette året. Neste utgave kommer mandag den 7. januar.

Så vil vi få ønske alle våre medlemmer og alle som følger oss i SENIORAVISA en riktig god og fredelig jul og et godt nytt år!

 

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter