75 år – fornye førerkortet ?

For vel et år siden skrev vi et innlegg om eldre som var overrepresentert i ulykker i forbindelse med av og påkjøring av motorveier. Nå ser vi at spørsmålet om eldre bilføreres skikkethet igjen er oppe til debatt. Vi har blant annet lest et innlegg i bladet Motor 09.10.2018 som er utgangspunktet for våre kommentarer.

Nyere forskning viser at det er liten sammenheng mellom alderen på føreren og hvor sikker kjøringen er! Vi vet ikke hva vi skal tro om dette. Kan det hende det er slik at eldre trafikkfarlige bilførere kjører mindre, eller at de ikke kjører i det hele tatt, eller at de er blitt «luket» ut?

I dag er det slik at når du er 75 år og må fornye sertifikatet, så må du gjennom en helsesjekk og gjennomføre en kognitiv test. Består du ikke testen, får du ikke fornyet sertifikatet. Fastlegen er dommeren, og dommen kan ikke ankes. Fastlegen kan underkjenne testen eller godkjenne den for fornyelse av sertifikatet i et, to eller tre år!

Denne testen er meget omdiskutert. Det stilles spørsmål om den i det hele tatt har relevans – altså om den måler faktorer som har betydning for trafikksikkerheten.

Det hersker vel ikke uenighet om at det trenges en eller annen form for test. Men den må være objektiv og skille ut de som faktisk ikke er skikket til å kjøre bil. Det antas at dagens test medfører at folk som er fullt ut kompetente, kan miste førerkortet.

Kravet til helseattest er fjernet i Danmark. Andre land har ikke hatt slik test i det hele tatt. I Hellas får du ikke tegnet bilforsikring når du har passert 75.

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har nå bedt om en rapport fra Vegdirektoratet for å se hvordan ordningen med kognitiv test kan endres. Det er ønske om at endring kan iverksettes i løpet av 2019.

Det er å anta at det blir mange flere eldre bilførere etter hvert som den eldre del av befolkningen vil øke sterkt i årene som kommer. Trafikken øker og trafikkbildet endrer seg. Dette innebærer behov for oppdatering av kunnskaper og ferdigheter for de eldre bilførerne. Det skulle kunne være relevant å innføre obligatoriske «fornyelseskurs». Dette ønskes velkommen blant annet av vår største bilorganisasjon, NAF.

Det er vanskelig å underslå det faktum at eldres fysiske og psykiske kapasitet reduseres etter som årene går og påvirker skikketheten til å kjøre bil. Det er noen som må slutte å kjøre, mens andre kan fortsette.

I vår forening har vi et medlem som er 94 år, som nylig fikk fornyet sitt førerkort!

Til ettertanke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter