Aktuell profil – Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (44) er utdannet som sykepleier ved Høgskolen i Østfold, 1996, og som anestesisykepleier, 2007. Hun har jobbet ved sykehjem, i hjemmesykepleien, ulike sykehusavdelinger, akuttmottak og anestesiavdeling.

Ann-Chatrin har videreutdanning i administrasjon og ledelse, pedagogikk, master i tverrfaglig samarbeid og en doktorgrad i helsetjenesteforskning.

Hun arbeider nå som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, samt som forsker ved sykehuset Østfold. Hennes prosjekter favner vidt og omhandler blant annet pasienterfaringer, samhandling, akutte helsetjenester, dagkirurgi og utdanningskvalitet.

Ann-Chatrin sin motivasjon er å bidra til bedre helsetjenester, økt kvalitet og pasientsikkerhet. Hun er fembarnsmor, med barn i alderen 7-20 !! Farmor Annie Arnesen på 99 år, tidligere politiker og fremdeles samfunnsengasjert, er hennes forbilde og motivator.

Ann-Chatrin har et innlegg i SENIORAVISA den 6. august under tittelen «Engler i Hvitt?» Hun har også tidligere hatt flere innlegg i SENIORAVISA, alle innenfor området «helse og omsorg».

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter