Terje Lloyd Andersen

Aktuell profil – Terje Lloyd Andersen ( 71 )

Terje Lloyd Andersen, Klokkerstien 5, 1592 Våler, ble valgt som sekretær av SENIOR NORGE Østfold i forbindelse med årsmøtet den 22. mars 2023.

Terje er offentlig godkjent sykepleier med anestesi/akuttmedisin som spesialutdanningsområde. Han innehar solid medisinsk-/akuttmedisinsk kompetanse med mange års erfaring innen norsk helsevesen samt arbeid på norsk kontinentalsokkel som Offshore sykepleier. Han er sertifisert som legemiddelkonsulent. Han har senest vært ansvarlig seksjonsleder for AMK Østfold.

I tilknytning til sine forskjellige oppgaver har han utviklet en betydelig IT-kompetanse. Han har i tilknytning til sin stilling som seksjonsleder ved AMK SØF, deltatt i forskjellig prosjektarbeid, blant annet i forbindelse med «nasjonalt «nødnettposjekt». (digitalt kommunikasjonsløsning for «blålys-etatene»

Han har som seksjonsleder for AMK utarbeidet hovedmengden av materiell til bruk for opplæring av «eget personell». Undervisning og veiledning ha vært en viktig del av hans ansvar.

Vi ønsker Terje velkommen som sekretær og ser frem til at vi kan få ta del i hans allsidige kunnskaper og erfaring!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter