Ap – greit uten eldreminister?

Da vi nå har fått en eldreminister, opplevde vi det som et fremskritt. Nå får vi som arbeider med saker som vedrører eldre, en tydelig adresse. Vi stiller oss litt undrende til personvalget. Det er vanskelig å se at hun har en CV som skulle gjøre henne spesielt kvalifisert til stillingen som eldreminister. Vi skulle anta at Bård Hoksrud har vært en av kandidatene. Han synes i landskapet i dobbelt forstand. Hva som ligger til grunn for de prioriteringer som er gjort i valget av eldreminister, har vi ikke kunnskap om.

Arbeiderpartiet ser ut til å være av den oppfatning at ministerposten er for Frp, ikke for de eldre!

Vi gjengir nedenfor en artikkel i Moss Avis, skrevet av Jette Christensen:

«Da Frp ga seg selv en eldrestatsråd for å sikre oppslutning i den største velgergruppen, skrev jeg et innlegg om at det er gjennomskuet. Jeg skrev at jeg mente den nye statsrådposten var populistisk motivert.

Bård Hoksrud har skrevet et svar som viser at jeg hadde rett. Han beskriver innlegget som «et hån mot eldre», «trist» og «sjofelt». Han skriver at jeg ikke unner eldre vel fordi jeg er imot Frps ministerpost. Det er feil.

Det som er riktig, er at jeg unner de eldre og alle andre politikk som virker. Og som ikke generaliserer behov ut fra alder. Å insinuere at jeg ikke er opptatt av eldre fordi jeg synes statsrådsposten er en dårlig ide, er som å si at jeg er mot integrering fordi jeg var uenig med Sylvi Listhaug som integreringsminister.

Hoksrud tillegger meg meninger jeg ikke har. Det er en hersketeknikk og det tror jeg leserne gjennomskuer. På samme måte som jeg tror eldre mennesker gjennomskuer at det å opprette en ministerpost ikke er ensbetydende med å være mest opptatt av tema.

Eldre er en sammensatt gruppe med ulike behov og utfordringer og må behandles med respekt deretter. Det er det politikk som ordner, ikke en ekstra stilling i regjeringen. For å beskrive dette vil jeg sitere fra en epost jeg fikk av en hyggelig mann på 75 år. Han skrev blant annet: «I et intervju med den nye statsråden i går, var hennes eneste fokus på de eldres tilstand og status i vårt samfunn viet rom på sykehjem. Dette fortonte seg som en kollektiv sykemelding av alle oss over 70 når, og fremført i en nedlatende form. De aller fleste eldre i Norge har det meget bra – ikke minst takket være den kontinuerlige utbygging av velferdsstaten Arbeiderpartiet har drevet frem. Å være gammel er ikke en sykdomstilstand, og dersom man virkelig skulle utfordre dagens eldrepolitikk måtte det være en mer aktiv inkludering av oss eldre i ulike sider ved samfunnslivet.

Dette er jeg enig i.

Noen eldre er aktive, andre trenger pleie og omsorg. Eldrepolitikk er for hele mennesker. Ikke en ministerpost for Frp!

 

Jette Christensen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter