Årsberetning 2017

Fremgang for SENIOR NORGE Østfold!

Året som er gått har gitt oss betydelig fremgang og har styrket oss som forening. Vi har oppnådd resultater, noen store og betydelige, andre mindre. Til sammen representerer de en nivåheving som gir et godt grunnlag for driften av vår forening i det året som ligger foran oss.

Vi vil nedenfor beskrive våre vesentligste resultater i året som er gått:

NETTSIDEN – siste nytt fra Østfold

Vi utgir vår nettside som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Den skal være et forum for alle seniorer og pensjonister i Østfold. Konseptet har fått en fantastisk aksept.

Vi hadde i 2017 33.415 besøk på nettsiden – nær en tredobling i forhold til foregående år. Siste kvartal 2017 oppnådde vi et antall besøk som tilsvarer utrolige 50 – 60.000 pr. år.

Vi regner med at 70% av besøkene blir gjort av folk som ikke er medlemmer. Dette vil si at vi når langt utenfor vår egen krets med informasjoner om Senior Norge Østfold og vår virksomhet.

Styrket økonomi

Det høye besøksantallet på vår nettside har gitt oss inntjeningsmuligheter som vi ikke har hatt tidligere. Vi har blitt attraktive for annonsører i Østfold og har solgt 12 annonseplasser som har gir oss en årsinntekt på nær kr. 60.000.

Samtidig hentet vi inn nær kr.9.000 gjennom grasrotandelen. Mindre enn vi hadde håpet på, men likevel et kjærkomment tilskudd. I år har Norsk Tipping økt grasrotprosenten fra 5 til 7%, hvilket vil gi oss ytterligere kr. 3.000. Så har vi en avtale med et sikkerhetsselskap som også gir noe flere kroner i kassen.

– Merinntektene gir oss nye muligheter til en videre utvikling av vår virksomhet.

Forbedret kommunikasjon med medlemmene

En av våre store utfordringer er å holde kontakt med nær 700 medlemmer fordelt på 18 kommuner i Østfold. Det gjør vi gjennom nettsiden vår, innlegg i avisene, Epost-meldinger og SMS til de som ikke er på nett. Det siste har ikke vært noen fullverdig løsning. De som ikke er på nett utgjør ikke fullt halvparten av våre medlemmer.

Våre bedrede inntekter gjør det nå i høyere grad mulig for oss å kommunisere med de som ikke er på nett pr. vanlig post. Dette er et godt skritt fremover.

Temamøter

De månedlige temamøtene er en bærebjelke i foreningens virksomhet. Vi har i løpet av året som gikk arrangert 10 temamøter – 8 i Sarpsborg, 1 i Fredrikstad og 1 i Mysen.

Vår bedrede økonomi har gjort det mulig for oss å ha betalt underholdning på våre temamøter. Musikk og lett underholdning har blitt vel mottatt. Vi tror dette vil øke oppslutningen om våre møter.

Uten forkleinelse for noen, foredraget til Marvin Wiseth – «Churchill» var et høydepunkt. Fullt hus på Gleng.

Vi har øket vårt nærvær i Indre Østfold

Vi har nå lokalkontakter i Indre Østfold. En effekt ut av dette er at vi nå har hatt innlegg på nettsiden vår fra Indre Østfold praktisk talt hver eneste uke. Vi er nærværende.

I november hadde vi vårt første møte i Indre Østfold. Det ble avholdt i Kulturtorget i Mysen med meget god oppslutning. Vi fikk klare tilbakemeldinger fra møtedeltagerne om at flere møter i Indre Østfold var sterkt ønsket.

Vi har tatt dette til følge og legger inn møter på Mysen i februar og oktober i 2018, og sikter på å styrke vår posisjon i Indre Østfold.

Seniormesse i Fredrikstad

SENIOR NORGE Østfold deltok i en vellykket Seniormesse som ble arrangert i Fredrikstad i oktober. Det var godt besøk, vi traff mange interesserte seniorer og knyttet flere kontakter. Godt fornøyd – vi deltar neste gang også!

Kontakt med andre pensjonistforeninger

Vi er overbevist om at pensjonistene må samordne sine interesser på en helt annen måte enn i dag, for å kunne hevde sine interesser. Vi håper forståelse for dette vil våkne etter hvert.

Fra vår side har vi forsøkt å bidra med å etablere kontakt mellom pensjonistforeninger i Østfold. I den forbindelse har vi holdt foredrag for ABB sin pensjonistforening i Sarpsborg.

Vi har registrert 20 pensjonistforeninger i Østfold med Epostadresser. Disse foreningene får invitasjon til alle våre temamøter og de får hver mandag påminnelse om dagens utgave av nettsiden vår – «siste nytt fra Østfold». Samtidig gjengir vi hver uke referater fra pensjonistforeningenes møter som vi kommer over. Referatene finnes under rubrikken «Foreningsnytt».

Vi flytter ikke berg på denne måten, men håper vårt lille bidrag kan føre til at en samordningsprosess kommer i gang – ikke bare i Østfold, men også i resten av landet. Sammen er vi sterkere enn om vi sitter hver på vår tue.

Seniortrening

Helsedirektoratet fastslår at kun en av tre eldre trener nok. Samtidig er det grundig fastslått at trening for eldre har positiv effekt på så vel det fysiske som det psykiske. Bevisstheten om dette har vært begrenset.

SENIOR NORGE Østfold arbeider for at flere eldre skal forstå betydningen av å trene og komme i gang med regelmessig trening. Vi deltar selv på seniortreningen i Family Sports Club i Fredrikstad slik at vi kan bygge på egne erfaringer når vi skriver innlegg om dette på vår nettside.

Bytte av navn – skifte av retning

I årets siste måned skiftet vi navn til SENIOR NORGE Østfold. Det blir en av våre største utfordringer å gjøre det nye navnet kjent for «folk flest» i Østfold.

Det nye navnet markerer et skifte av retning. Vi skal ikke lenger alene være orientert mot en bestemt sak eller bestemte saker, men vi skal være engasjert i helheten – hvilken som helst sak som vedrører seniorer og pensjonister. Det nye navnet gir utrykk for SENIOR NORGE sin ambisjon om å være landsdekkende.

 Arbeid med media

Vår egen nettside er vårt viktigste medium. Den gir ubegrensede muligheter til å få gjennom informasjon om vår forening og vår virksomhet til våre primære målgrupper i Østfold – pensjonister, pensjonistforeninger og andre i Østfold som er interesserte i vår virksomhet.

Vi arbeider mot 6 lokalaviser i Østfold. Vi får jevnlig inn referater fra våre møter og debattinnlegg vi skriver. Hver eneste måned har vi innlegg i minst 4 – 5 av avisene. Dette gjør oss synbare i Østfold.

Vi deler alle innlegg på vår nettside på Facebook!

Medlemsfordel

Vi har inngått avtale med Østfold Sikkerhetsservice som gir våre medlemmer tilbud om boligalarm til en meget gunstig pris – rabatt til medlemmene og en bonus til vår forening.

Medlemssituasjonen

SENIOR NORGE Østfold hadde ved utgangen av året 650 medlemmer.

Avgang og tilgang nærmest utligner hverandre. Vi vil arbeide for å tiltrekke oss flere medlemmer lokalt, samtidig som vi har tillit til at sentrale vervingsaktiviteter vil tilføre oss nye medlemmer i året som kommer.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter