Boligkjøp – trygt med egen kjøpsrådgiver!

Det å kjøpe ny eller skifte bolig, er blant de viktigste valg man gjør i livet. Det er mange spørsmål å forholde seg til. Siden det å kjøpe bolig ikke er noe man gjør ofte, kan det bli meget å sette seg inn i og holde oversikt over.

Eiendomsmegler Krogsveen avd. Fredrikstad har sett dette.  Her har meglerne fokus på kjøpernes behov og kan tilby gode råd når du skal kjøpe ny bolig og du lurer på, hvilket prisnivå som gjelder, hva du skal se etter i prospektet og på visningen og hvordan du skal forholde deg i budrunden.

Du kan også melde deg som boligkjøper hos Krogsveen og få tips om boliger de har til salgs før de blir lagt ut i markedet.

Link til dette:   https://krogsveen.no/Faa-droemmeboligen-paa-e-post

 

I tillegg til den hjelpen du kan få av den lokale megleren har Krogsveen et eget selskap «Boligkjøpsrådgiver Krogsveen» som tilbyr en egen uavhengig kjøpsrådgiver som følger kunden under hele kjøpsprosessen – fra start til mål. Og som leter i hele markedet og behandler alle kjøpsobjekter likt.

Link til denne:

https://krogsveen.no/Kjoepe-bolig/Kjoepsraadgivning

Dette er et velkomment tilbud til boligkjøpere, kanskje særlig for eldre som kan ha problem med å holde følge med på alt som skjer. En stor de av boligkjøperne er over 60 år. Med en kjøpsrådgiver ved sin side kan de være trygge på at det er kontroll på kjøpsprosessen. Det er nok av fallgruver!

Boligbehovet endrer seg gjennom livsløpet. Når man er ung og har hjemmeboende barn, kan det være bekvemmelig med en romslig enebolig og hage. Etter hvert flytter barna ut samtidig som vedlikehold og hagearbeid fort kan bli mer slit enn glede. Da er det mange som slipper taket og kjøper leilighet med løsninger man kan leve med livet ut.

Da er det om å gjøre at man har gjort de riktige valgene!

Krogsveen hjelper kjøperen i de forskjellige faser av kjøpsprosessen så langt kjøperen selv ønsker det.

Her kommer noen viktig momenter som inngår i kjøpsprosessen som du kan få hjelp til av en kjøpsrådgiver i Krogsveen i Fredrikstad

  • Det begynner med en klargjøring av hva slags bolig man tenker seg, og i hvilket område man kan tenke seg å bo
  • Det neste er økonomisk evne og hva man har råd til. Det er viktig at man gjør en realistisk vurdering så man slipper å slite med for høye kostnader, kanskje resten av livet.
  • Så er det ut å lete. Krogsveen har til enhver tid oversikt over hva som finnes av boliger for salg, hvilke boligtyper og i hvilke områder. På denne måte slipper man å lete i blinde og sparer tid.
  • Visningen er viktig. Krogsveen informerer om hva man bør se etter. Gjennomgå takstdokumenter, vurdere boligens tilstand og registrere hva som eventuelt foreligger av heftelser og vedlikeholds- og reparasjonsbehov. Boligkjøpsrådgiver kan bli med på visning om ønskelig.
  • Når man kommer så langt som til budgiving så er det bestemte regler for dette. Her er det om å være våken. Når et bud er gitt og akseptert, så fanger bordet! Da er det for sent å komme på andre tanker. Krogsveen vet alt om dette!
  • Så kommer gjennomgåelse av kontrakt mellom partene. Kontraktene må være juridisk holdbare slik at man unngår senere uoverensstemmelser.
  • Når overtagelsen skjer, må kjøper kontrollere at den bolig man overtar er i samsvar med takst og beskrivelse i kjøpekontrakt.

Det er nok av utfordringer for kjøperen. Derfor kan det være godt å få hjelp av den lokale megleren eller en egen kjøpsrådgiver.  Dersom du lurer på noe omkring boligkjøp, ta kontakt med Krogsveen avd. Fredrikstad, (Link til hjemmeside?)  Så vil de lose deg til akkurat den hjelpen du trenger for å komme trygt i mål med boligkjøpet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter