Bystyret i Sarpsborg sier nei til rådmannens forslag om å redusere antall sykehjemsplasser

I torsdagens bystyremøte ble det vedtatt at antall sykehjemsplasser ikke skal reduseres slik rådmannen hadde foreslått i tertialrapporten. Bystyret gikk dermed også imot formannskapet vedtak om å redusere antall sykehjemsplasser med 35. De vedtok isteden å dekke opp merforbruket med overføring av fondsmidler.

Derimot var de enige med rådmannen i at hjemmetjenestene skulle styrkes.

Men det var ikke bare fryd og gammen. Det ble, som rådmannen hadde foreslått, en utsettelse av å utvide demensteamet med en koordinator. Også opprettelse av møteplasser for eldre ble utsatt.

Med torsdagens bystyrevedtak kan man puste lettet ut ved kommunens sykehjem i denne omgang, men det er ikke sikkert det vil vare så lenge før forslagene vil komme opp igjen, det skal som kjent legges frem forslag til neste års budsjett om ikke så lenge.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter