Dataopplæring i Østfold

Noen ganger får man den tanken at «kanskje jeg skal prøve å fordype meg litt» i ting  man kanskje både vil og må vite noe om. I våre dager blir det et stadig sterkere krav om at man må benytte datamaskinen til annet enn å samle støv. Våre myndigheter har et uttalt ønske om at alle offentlige tjenester skal være digitale (via en datamaskin og lignende). Det som da blir viktig for oss på 65+++ er å finne ut hvordan vi skal kunne få tilegnet oss nok kunnskap til å ferdes på denne nye digitale motorveien.

Å sette seg ned og forsøke å finne ut av det hele på egenhånd, er en skremmende tanke og man vegrer seg kanskje for å prøve. Dersom det kunne være en bedre måte å nærme seg denne kunnskapen på, ja da vil man kanskje revurdere sin egen tastaturskrekk.

Og «JA», det finnes slike steder i Østfold. Faktisk er det slik at det finnes opplæringstilbud nesten alle steder i fylket. SeniorNett og Frivilligsentralene gjør en kjempejobb på dette området.

Vi har satt sammen en liten oversikt (som du finner her) over hvor tilbudene finnes og hvem man tar kontakt med. De fleste stedene tilbyr opplæring i form av arrangerte kurs, men det finnes også tilbud om 1 til 1 undervisning som kan komme til nytte dersom man selv ikke er så mobil.

Benytt anledningen, ring ditt nærmeste tilbudsted og hør hva de kan by på. Man har jo ikke så mye å tape. Husk også at ny lærdom hjelper oss til å holde hodet i form og kan redusere litt av alderens mentale forandring. I tillegg er jo kurs også en flott sosial arena for å treffe nye, spennende mennesker.

Oversikt over tilbydere av grunnleggende dataopplæring

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter