Datavegring – økt frykt for svindel sinker digitaliseringen

Den pågående digitaliseringen innebærer en enorm effektivisering av det norske samfunn og gir tilsvarende kostnadsbesparelser for offentlige og private virksomheter. Det er imidlertid en stor utfordring at en stor del av den norske befolkningen fortsatt ikke er på nett. De blir stående utenfor – det skal i dag være ca. 400.000 «ikke-digitale». De fleste av disse er eldre.

Offentlige og private virksomheter mente dette kunne løses ved opplæring. Imidlertid har det vist seg at hovedtyngden av de «ikke-digitale» ikke lar seg motivere til å gjennomgå nødvendig opplæring og skaffe seg det nødvendige utstyr. Datavegringen synes nesten å være total.

Dette fikk DnB til gangs oppleve. I forbindelse med at de la ned en rekke filialer, så de behovet for å få de «ikke-digitale» kundene på nett og satte i gang en storstilt opplæringsprosjekt. Etter i løpet av et par år hadde de svidd av noen millioner – men hadde fortsatt 60.000 «ikke-digitale» kunder. Prosjektet ble skrotet. De arbeider nå for å utvikle gode analoge løsninger.

I vår forening på nær 1.000 medlemmer er det hele 49% som ikke er på nett. Denne andelen synes å være stabil og det ser ut til at vi kommer til å måtte leve med en stor del «ikke-digitale» i flere år fremover. Problemet finner sin løsning, men det tar lengre tid enn forventet.

Det er mange årsaker til at folk vegrer seg. En av disse er frykt for å bli utsatt for svindel, spesielt i forbindelse med bruk av nettbank. Vi ser i en artikkel i ABC nyheter av 1. november at nettopp frykten for å bruke nettbank har økt kraftig – med 15% bare de siste 3 årene.

Dette fremgår av en rapport utarbeidet av Norsk senter for informasjonssikring

Dette er en dramatisk økning. Økt frykt kan i verste fall føre til at digitaliseringen av samfunnet stopper opp. Det kan koste Norge milliarder av kroner, mener Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring.

For oss ville det vært en absolutt fordel om alle medlemmene hadde vært på nett. Det ville ha gjort kommunikasjonen med medlemmene lettere og mye billigere.

Vi legger til rette for utvikling av datakompetanse blant våre medlemmer. I SENIORAVISA som vi utgir på vår nettside driver vi en utstrakt informasjonsvirksomhet. Det meste vi har skrevet om dette finnes på en egen side «Datahjelp» – trykk på «datahjelp» i menylinjen på toppen av forsiden for å komme inn på siden.

Vårt sterkeste kort er rådgivningstjenesten «PC-hjelpen» – tlf 922 87 090, Terje Lloyd Andersen. Tjenesten er gratis for våre medlemmer!

Det gjelder for offentlige og private virksomheter og foreninger som vår, er at vi må innstille oss på å betjene «ikke-digitale» pr. analoge metoder i lang tid fremover.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter