Datavegring – selve trollet?

For noen år siden, da digitaliseringen for alvor begynte å ta fart, ble det fra flere hold gitt uttrykk for at vi risikerte å få et todelt samfunn – de med datakompetanse og de uten – og at de siste ville bli stående utenfor, og slik er det blitt.

Det er i dag mellom 400.000 og 600.000 i Norge som helt mangler datakunnskap eller som har begrenset kunnskap. Holdningen har vært at dette problemet skulle løses ved opplæring. En fullstendig feilvurdering! Saken står praktisk talt «på stedet hvil»!

Motivasjonen hos dem det gjelder, for å ta til seg nødvendig opplæring, synes å være nærmest fraværende. Dette har blant annet DnB fått oppleve at deres ambisiøse prosjekt med å få alle sine kunder på nett, feilet fullstendig. De kom ikke et skritt videre, og skrotet prosjektet.

Vi gjennomførte for et par år siden telefonintervjuer med 580 av våre medlemmer for å hente inn manglende e-postadresser. Da spurte vi samtidig om de som ikke hadde PC og følgelig ikke var på nett, om de hadde tenkt å gjøre noe med dette. Av de ca. 350 dette gjaldt, var det ikke en eneste en som ga uttrykk for at de ville skaffe seg PC og ta den nødvendige opplæring!

Således har vi en todelt forening, uansett hvor lite vi liker det. Vi ønsker flere av våre medlemmer på nett, for at de skal kunne ta del i de fordeler dette innebærer. Samtidig vil det gi vår forening langt bedre muligheter for en effektiv kommunikasjon med disse.

Datavegringen vi har opplevd synes total! Vi så ikke hvordan vi skulle kunne angripe dette, og der stoppet vårt engasjement. Nå er våre forutsetninger endret, og vi kan være mer offensive.

Vi beveger oss nå inn i et område med mange utfordringer. Et av disse er å få en klarere oppfatning av hva datavegring egentlig er. Noen vil finne det riktigere å bruke ordet dataskrekk. Med kunnskap om dette, kan vi finne ut hvordan vi skal kunne angripe problemet.

Et forhold som vi tror er avgjørende, er å gi de som står utenfor en opplevelse av at de første trinnene ikke er skremmende høye, og at de for eksempel relativt hurtig kan bruke viktige funksjoner som nettbank og epost. Så kan de ta det derfra. Opplevelsen av mestring er viktig for den videre vei inn blant de datakyndige.

Som nevnt i innlegg på nettsiden den 23. april, har vi som første oppgave tatt fatt på en kartlegging av hva som finnes av opplæringstilbud i Østfold. Så langt har vi funnet ut at det er meget store variasjoner i det som tilbys. Oppgaven vår blir å finne ut hvem som tilbyr opplæring av en karakter og kvalitet som vi kan anbefale. Så er målet å gjøre dette tilgjengelig i en oversikt for våre medlemmer.

Vi vil således gjøre tilbud om grunnopplæring tilgjengelig for de som ikke er på nett, og tilbud for de som allerede er på nett og som ønsker å videreutvikle sine dataferdigheter.  Og så har vi etablert PC-hjelpen for alle som måtte ønske råd og veiledning.

Er det noen som har synspunkter eller spørsmål – Ring PC-hjelpen, 922 87 090 mellom kl. 1200 og 2100. Vår dataansvarlig, Terje Lloyd Andersen, står til tjeneste.

Under vårt temamøte den 5. september, kl. 1200 – 1400, på Gleng i Sarpsborg vil våre datautfordringer stå på programmet. Huk av i kalenderen allerede nå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter