De eldre trenger forgrunnsfigurer – Trude Drevland leder for nytt eldreråd!

Det er stadig kamp om oppmerksomhet på de offentlige arenaer. De som vil hevde seg, trenger forgrunnsfigurer som synes og høres. De eldre i Norge har ikke hatt noen tydelig talsmann siden den gode Alvheims dager.  Nå kan det bli en endring på dette. Trude Drevland (71), tidligere anerkjent og populær ordfører i Bergen, er nå valgt som leder for nytt eldreråd – «Råd for et aldersvennlig Norge».

Rådet er en del av regjeringens reform: «Leve hele livet!»

Trude Drevland er en engasjert og fargerik person som bemerker seg på mange måter. Hun har sine meningers mot og talegaver så det rekker.  Det skal også nevnes at hun nylig deltok på TV2 i «Skal vi danse». Modig gjort av en 71-åring!

Honnør til eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen. Vi tror hun har gjort et godt valg!

Trude Drevland er opptatt av at Norge blir mer aldersvennlig og at det blir tatt hensyn til de eldres forskjellige behov. Dette er spesielt viktig fordi den eldre del av befolkningen øker i raskt tempo. Hun er også opptatt av at de eldre er aktive, bruker sine evner og deltar i samfunnet.

Vi gjengir nedenfor noen klipp fra en artikkel i VG den 22. november:

«Eldrepolitikk er noe mer enn bare pensjon og omsorg. Det er et faktum at vi – og da kan jeg virkelig si «vi», for jeg er en del av denne gruppen – lever i 20 – 30 år som pensjonister. I år 2030 kommer vi til å være over en million over 67 år, sier Trude Drevland (71)

Holdningsendring

-I årene som kommer blir det flere eldre i samfunnet. Det gir oss muligheter. Mange av de eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krever en holdningsendring. Vi må fjerne synlige og usynlige hindre, og tilrettelegge bedre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp)

Ikke tilpasset eldre

Målet er ifølge Michaelsen at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker.

Drevland mener det må en holdningsendring til:

-Vi er nødt til å innse at vi ikke har et samfunn som er tilpasset en befolkning som i gjennomsnitt er eldre enn før, så samfunnet må virkelig våkne opp. Det er så mange instanser som må vri om hodet sitt og endre holdninger om hvem de planlegger for i fremtiden, sier Drevland.

Har søkt om omsorgsbolig

Drevland trekker frem at det nok er mange eldre som føler seg tilsidesatt.

-Derfor sier vi også at de eldre må ta mer ansvar selv. Vi kan ikke vente til vi blir omsorgstrengende. Som eksempel kan jeg jo trekke frem at jeg allerede nå har søkt om omsorgsbolig, og jeg merker mine barn pustet lettet ut.»

Vi vil få ønske Trude Drevland til lykke med jobben som leder for det nye Eldrerådet og at hun kan bidra til at reformen «Leve hele livet» blir satt ut i livet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter