Debuterer som stortingspolitiker i sitt 86. år!

Vi har tidligere skrevet om det at eldre nesten ikke er representert i offentlige etater som by-og herredsstyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering. Det at 830.000 pensjonister i praksis er under administrasjon er et betydelig demokratisk problem. Skal dette problemet kunne løses, må de eldre være villige til å delta i politisk virksomhet også i sin tid som pensjonister. Det finnes eksempler på at dette er mulig.

Astrid Nøklebye Heiberg er med sine 82 år den eldste som har fast plass på Stortinget. Og nå kommer også Agnete Tjærandsen. Hun er vara for Nordland. Den 20. november debuterer hun som Stortingspolitiker. Hun fyller 86 år den 27. november og blir, etter vår kunnskap, den eldste som noensinne har hatt sete i Stortinget!

Vi gratulerer Agnete så meget. Vi er forvisset om at hun vil gjøre seg bemerket og ønsker henne all mulig lykke til!

Agnete er en meget aktiv og engasjert pensjonist. Etter at hun avsluttet sin yrkeskarriere i NRK har hun deltatt i det politiske liv i sin hjemby Bodø. Hun har tillitsverv i Høyre, er leder i Eldrerådet, medlem i sentralstyret i SENIOR NORGE, og nå også vara på Stortinget. Så er hun en velkommen gjesteskribent i SENIORAVISA.  Hun er også en etterspurt foredragsholder.

Agnete er preget av positive holdninger. Hun er aktiv og engasjert, følger med i utviklingen og holder seg oppdatert. Et område hun er spesielt opptatt av er digitaliseringen av vårt samfunn og den utfordring det er å få flest mulig av de eldre med. Det er fortsatt alt for mange som ikke behersker digitale verktøy og som ikke er på nett. Det er om å få de motiverte og tro at de også kan!

SENIOR NORGE Østfold føler seg privilegert ved å få Agnete som foredragsholder i Glenghuset i Sarpsborg den 5. desember kl. 1200 – 1400. Hun vil da dele sine erfaringer med oss om hvordan det er å sitte på skolebenken og tilegne seg datakompetanse i en alder av 86 år. Vi håper riktig mange vil møte opp og dele denne opplevelsen med oss.

Den spreke damen står opp kl. 0500 om morgenen, tar første fly fra Bodø til Gardermoen, kommer seg på toget til Sarpsborg, holder foredrag for oss, tar samme vei tilbake og rekker akkurat kveldsnytt på TV-en hjemme i Bodø. Det er ikke alle forunt å besitte en slik energi!

Det er vanskelig å velge superlativer når vi skal beskrive Agnete. Nordlendingene ville nok uttrykke seg enkelt: «FØRR EI DAME!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter